Uwaga! Uczniowie klas pierwszych – atrakcyjna oferta dodatkowych zajęć z AUS

Uczniowie klas pierwszych są zaproszeni do uczestnictwa w Akademii Umiejętności Społecznych.
 
Celem naszego przedsięwzięcia jest edukacja uczestników w dziedzinach kluczowych dla życia społecznego, rozwój i poszerzanie ich wiedzy w zakresie różnorodnych umiejętności społecznych, a także promowanie wiedzy z zakresu umiejętności społecznych . W ramach Akademii odbędzie się cykl wykładów na temat różnych dziedzin życia społecznego. Wykładowcami będą eksperci w swoich dziedzinach, a zarazem praktycy.
Zajęcia kierowane są do uczniów 7., 8. klasy szkół podstawowych i 1. klasy szkół średnich z terenu powiatu głogowskiego. Odbywać się będą w soboty.
 
Chętni uczniowie zgłaszają się w dniach 09.09.2019 – 14.10.2019 poprzez maila aus.glogow@gmail.com. Oprócz tego zobowiązani są wziąć udział w inauguracji Akademii, na którą muszą przynieść zgody od rodziców/opiekunów prawnych i podpisaną przez nich klauzulę RODO.
Szczegóły zawarte są w Regulaminie i harmonogramie Akademii, które znajdziecie w linkach poniżej:
>Harmonogram zajęć
>Regulamin
>Zgoda rodziców
>Rodo
W skład Zespołu Głogowskiej Fundacji Edukacyjnej wchodzą:
dr Ewa Czaińska, Urszula Karpińska, Michał Górawski.