Szczegółowy harmonogram odbywania praktyk zawodowych
w  roku szkolnym 2020/2021

KLASA

TERMIN


3 H

07.09.2020-02.10.2020

17.05.2021-12.06.2021


3L

 
07.09.2020-18.09.2020

 


3 C

 

07.09.2020-25.09.2020

 

 

2 L

 

19.04.2021-17.05.2021

 


2Lp

 

18.05.2021-15.06.2021

 


2 H

 

19.04.2021-15.05.2021

 


2C

 

17.05.2021-14.06.2021

 


2E

 

17.05.2021-14.06.2021

 


3E

 

04.01.2021-16.01.2021