Szczegółowy harmonogram odbywania praktyk zawodowych
w  roku szkolnym 2022/2023

 

Klasa Termin
 

3Ep

3Hp

 

12.09.2022r.-7.10.2022

 

4Cp

12.09.2022r.-7.10.2022

3Rp

3Cp

6.03.2023r.-31.03.2023r.

 

4Lp

6.03.2023r.-31.03.2023r.

 

4Hp

6.03.2023r.-31.03.2023r.

 

 

4 Ep

Marzec lub maj

 

4Fp

Marzec lub maj

 

4Ip

8.05.2023r. -2.06.2023r.

 

2Lp

 

8.05.2023r. -2.06.2023r.