Szczegółowy harmonogram odbywania praktyk zawodowych
w  roku szkolnym 2021/2022

KLASA

TERMIN

 3 H

 06.09.2021-01.10.2021

25.04.2022-20.05.2022

 3Lp

 

06.09.2021-01.10.2021

 

 3 Cp

 

06.09.2021-01.10.2021

 

 3Ip

 

06.09.2021-01.10.2021

 

3Ep

 

06.09.2021-01.10.2021

 

 3L

 

07.03.2022-01.04.2022

 

 2Lp

 

09.05. 2022- 03.06.2022

 

 3E

 

07.03.2022-01.04.2022

 

 3C

 

07.03.2022-01.04.2022

 

 3Hp

 

07.03.2022-01.04.2022

 

 3Fp

 

25.04.2022-20.05.2022