Uwaga uczniowie, którzy w 2018 roku ukończą dziewiętnaście lat ( rocznik 1999)

W związku z art. 32 ust. 1, 3 i 8 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej informujemy uczniów, którzy w 2018 roku ukończą dziewiętnaście lat ( rocznik 1999) o konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, która odbędzie się w pierwszym kwartale 2018 roku.

Uczniowie, którzy z jakichkolwiek powodów nie stawili się do kwalifikacji wojskowej lub nie poddali się badaniom lekarskim albo nie przedstawili dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane o konieczności dopełnienia tego obowiązku. Przypominamy, że osoba, która nie stawiła się przed powiatową komisją lekarską podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ustawy ww.).

Nieotrzymanie lub nieodebranie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienie się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Osoba, która staje do kwalifikacji wojskowej, powinna mieć ze sobą ważny dokument tożsamości oraz aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy oraz w razie choroby posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Uwaga szkolni krwiodawcy!

wspólne wyjście w dniu 4 października do Technikum nr 6 na oddawanie krwi.
Chętni – wszystkie osoby, które skończyły 18 lat – mogą się zgłaszać do Pani Dyrcz – s.17 do dnia 28 września.

 

Uwaga, korekta planu!

Szczególnie klasa I c, sprawdźcie koniecznie nowy – poprawiony – przydział sal!Dziękujemy za spotkanie!

I mamy nadzieję, że sprostamy Państwa oczekiwaniom! Szczególnie pozdrawiamy rodziców klas pierwszych!

Uwaga, bardzo ważne zebranie z rodzicami!

16.00 – rodziców klas pierwszych zapraszamy na salę gimnastyczną, a o 16.30 na indywidualne spotkania z opiekunami klas

16.30 – zebrania rodziców klas starszych – wybór „trójek klasowych” i po jednym delegacie z każdej klasy na zebranie delegatów
(delegaci wybiorą spośród siebie Prezydium Rady Rodziców  – Komitetu Rodzicielskiego)

ok. 17.00 – spotkanie delegatów i wybór zarządu KR

Ze względu na remont budynku za PUP należy zachować szczególną ostrożność.
Kierowców uprzedzamy, że wjazd i parkowanie na ul. K. Miarki, przy której bezpośrednio znajduje się szkoła  dotyczy tylko samochodów pracowników szkoły i mieszkańców ul. Piastowskiej 2, a brama przy tej ulicy jest wykorzystywana przez samochody ciężarowe i maszyny budowlane.
Z uwagi na powyższe zwracamy Państwa uwagę, by uniknąć łamania przepisów ruchu drogowego i ewentualnych przykrych następstw. 

Ważne terminy naboru do projektu Po Wer 2016 – III etap

WAŻNE  TERMINY  III   etapu  projektu:

 

  1. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych – do 06-09-2017 r. (Środa)
  2. Rozmowa kwalifikacyjna 07-09-2017 r. (czwartek) budynek na ul. Jedności Robotniczej 38 – o godz. 9:00 – 10:30 w sali nr 8
  3. Ogłoszenie wyników rekrutacji 08-09-2017 (piątek)
  4. Opublikowanie list uczniów zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowej 08-09-2017 r.
  5. Potwierdzenie przez uczniów/absolwentów/nauczycieli udziału w projekcie 11-09-2017 r. 
  6. Rozpoczęcie zajęć przygotowujących do realizacji mobilności od 11-09-2017 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Pogoda dopisała, ale jakby…. zimnawo 😉  Szczególnie zatem gorąco witamy uczniów klas pierwszych!
I przyjmujemy do rodziny Ekonomika! 🙂

Opublikowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie na 4 września 2017