TU>Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 – MEN

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2021 – 2022

semestr  I  – 01.09.2020 –   5. 12. 2021          semestr   II  16.12.2022 – 24.06.2022

WYDARZENIE

TERMIN

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021

Zebrania z rodzicami

8 września 2021

Rada pedagogiczna- zatwierdzenie dokumentacji pracy szkoły

15 września 2021

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2021
dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Zebrania z rodzicami

20 października 2021

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

12 listopada 2021

Termin wystawiana proponowanych ocen

30 listopada 2021

Zebrania z rodzicami

1 grudnia 2021

Termin wystawiania ocen okresowych

15 grudnia 2021

Koniec I semestru

15 grudnia 2021

Rada pedagogiczna- klasyfikacja po I semestrze (zdalna)

17 grudnia 2021

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021

Zebrania z rodzicami

12 stycznia 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

7 stycznia 2022

Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie

Ustali Dyrektor CKE

Ferie zimowe

31  stycznia – 13 lutego 2022

Termin wystawiania proponowanych ocen w klasach maturalnych

5 kwietnia 2022

Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych

 (klasy I-II-III konsultacje)

6 kwietnia 2022

Termin wystawienia ocen rocznych w klasach IV

20 kwietnia 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022                                                  

Rada pedagogiczna- klasyfikacja klas kończących (zdalna)

22 kwietnia 2022

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
w klasach programowo najwyższych

29 kwietnia 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

2 maja 2022

Egzamin maturalny z języka polskiego pp

 

4 maja 2022
dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Egzamin maturalny z matematyki pp

 

5 maja 2022
dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Egzamin maturalny z  języka angielskiego pp

6 maja 2022
dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Termin wystawiania proponowanych ocen rocznych

24 maja 2022

Zebrania z rodzicami

25 maja 2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Wg harmonogramu CKE (od 1 czerwca do 7 lipca 2022)

Termin wystawiania ocen rocznych

10 czerwca 2022

Rada pedagogiczna – klasyfikacja po II semestrze

14 czerwca 2022

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2022

Rada pedagogiczna- końcowa

27 czerwca 2022

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022