ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

        semestr I      04.09-15.12 2023 r.                                     semestr   II        18.12.2023r. – 21.06.2024 r.

WYDARZENIE

TERMIN

   semestr  I      04.09-15.12 2023 r.          

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2023 r.

Rada pedagogiczna- zatwierdzenie dokumentacji pracy szkoły

13 września 2023 r.

Zebrania z rodzicami  

20 września 2023 r.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2023 r

Święto Patrona Szkoły

20 października 2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

30, 31.10 2023 r.

Rada szkoleniowa- dziennik elektroniczny (online)

listopad

Termin wystawiana proponowanych ocen

28 listopada 2023 r.

Zebrania z rodzicami

29 listopada 2023 r.

Mikołajki

6 grudnia 2023 r.

Wystawienie ocen, koniec semestru I

15 grudnia 2023 r.

semestr   II        18.12.2023 – 21.06.2024 r.

Rada pedagogiczna – klasyfikacja po I semestrze

20 grudnia 2023 r.

Wigilie klasowe

22 grudnia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23- 31 grudnia 2023 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

*(2 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

9,10 stycznia 2024 r.

Ferie zimowe

15- 28 stycznia 2024 r.

Rada szkoleniowa –Dyscyplina pracy

marzec

Termin wystawiana proponowanych ocen w klasach piątych

(zebranie online) – klasy piąte

27 marca 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca- 2 kwietnia 2024 r.

Termin wystawiania ocen rocznych/końcowych w klasach maturalnych

15 kwietnia 2024 r.

Rada pedagogiczna- klasyfikacja klas kończących

19 kwietnia 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych

26 kwietnia 2024 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

2 maja 2024 r.

Egzamin maturalny z języka polskiego pp

(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

7 maja 2024 r.

Egzamin maturalny z matematyki – (dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych)

8 maja 2924 r.

Egzamin maturalny z j. obcego pp

(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

9 maja 2024 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

31 maja 2024r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

(dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych)

3 czerwca 2024 r.

Termin wystawienia proponowanych ocen rocznych

Zebrania z rodzicami

28 maja 2024 r.
29 maja 2024 r.

Termin wystawienia ocen rocznych

10 czerwca 2024 r.

Rada pedagogiczna- klasyfikacja po II semestrze

14 czerwca 2024 r.

Rada pedagogiczna

przed zakończeniem roku*

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie

22 czerwca- 31 sierpnia 2024 r. 

*niektóre terminy mogą ulec zmianie