TU>Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 – MEN

 

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020 – 2021

SEMESTR I

 

L.p.

Planowane czynności

Termin realizacji

WRZESIEŃ

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szk. 2020 -2021

1.09.2020 r. (wtorek)

2.

Wypełnienie e -dzienników

 

02.09.2019 r.   (środa)

3.

R. P .

 • Zatwierdzenie Rocznego Planu Rozwoju Szkoły,
 •  Omówienie Rocznego Planu Nadzoru Pedagogicznego,
 • Przypomnienie dni wolnych od zajęć dydaktycznych – 4 – 5.01.2021 r.,  (czwartek,

piątek), 4.06.2021 r. (czwartek)

 • Opinia o planie finansowym szkoły,

            dostarczenie danych do planowanych

            wydatków w roku 2020 przez zespoły

            przedmiotowe.

 

 

16.09.2020 r.

(środa, godz. 15.30)

4.

Koniec „okresu ochronnego” dla uczniów klas I

11.09.2020 r. (piątek)

5.

Rozkłady materiału (plany dydaktyczne – dziennik elektroniczny, dzienniki zajęć dodatkowych),

15.09.2020 r.

6.

Weryfikacja danych teleadresowych uczniów kl. I do arkusza ocen klas  I

18.09.2020 r.

7.

 ZEBRANIE z rodzicami uczniów

zapoznanie z kalendarzem roku szk. 2020-2021

i terminami zebrań z rodzicami,

 • zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi,
 • zapoznanie i zatwierdzenie tematyki godz. wychowawczych,
 • ustalenie i zatwierdzenie kontraktu określającego zasady współpracy WYCHOWAWCA – UCZEŃ – RODZIC,
 • wybór tzw. „trójki klasowej” i delegata do Rady Rodziców
 • spotkanie delegatów z dyrektorem, wybór zarządu, omówienie zasad współpracy
 • weryfikacja i uzupełnienie pisemnych oświadczeń rodziców uczniów klas pierwszych o uczęszczaniu na religię i wdż,
 • zebranie oświadczeń RODO

 

30.09.2020 r.

 


godz. 15.45 – 16.30 – spotkania wychowawców klas

w wyznaczonych salach

8.

Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych przez uczniów klas: 4C, 4L, 4H, 4E,

 

30.09.2020r. (środa )

9.

Dzienniki zajęć dodatkowych

30.09.2020 r.

 

                                                       PAŹDZIERNIK

 

10.

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2020 r. (środa)

11.

Święto Szkoły  – film ?

22.10.2020 r. ( czwartek)

LISTOPAD

12.

RP szkoleniowa – Statut jako podstawa prawna funkcjonowania szkoły

20.11.2020 r.

(środa godz. 15.30)

13.

Wystawienie propozycji ocen za I sem.

24.11.2020 r. (wtorek)

14.

Zebranie z rodzicami – podanie propozycji ocen

25.11.2020 r.

GRUDZIEŃ

15.

Wystawienie ocen semestralnych

11.12.2020 r. ( piątek)

16

KONIEC SEM. I

11.12.2020 r.

17.

POCZĄTEK SEM. II

14.12.2020 r.

18.

R P  klasyfikacyjna – sem. I

16.12.2020 r. (środa)

19.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2019 r.