Powiat Głogowski otrzymał w roku 2023 na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” dofinansowanie w kwocie 12 000,00 zł. Łączna wartość zadania – 15 000,00 zł.

 Zadanie jest realizowane w Technikum nr 4 w Głogowie, ul. K. Miarki 1, 67-200 Głogów.