Uwaga maturzyści!

Przypominam, że najpóźniej do 5 kwietnia należy oddać swojemu poloniście bibliografię i ramowy plan wypowiedzi. Nie zapomnijcie podpisać obu dokumentów i wpisac datę nie późniejszą od tego terminu. Poloniści mogą oczekiwać wcześniejszego złożenia ww. prac – ze względu na koniecznośc uporządkowania przed przekazaniem kompletu Pani wicedyrektor M. Świątek w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia.

Ewaluacja poniedziałkowa

Działania ewaluacyjne – 28.03 – poniedziałek

lekcja 2 – obserwacja zajęć w klasach:

1 c – j. polski – p. Tryścień

1 f – p. Bielecka – organizacja sprzedaży

– lekcja 3 i 4 – obserwacja organizacji pracy placówki przez wizytatorów

12.00 – spotkanie z partnerami szkoły, w tym z organem prowadzącym
– sala 28

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim rodzicom i uczniom za wzorową frekwencję na wywiadach ewaluacyjnych i poświęcony czas!

Uśmisch

Ewaluacyjny czwartek

Plan ewaluacji – czwartek – 24 marca 2011

– lekcja 2 i 3 – spotkanie z uczniami technikum (12 – SU
i wybrani uczniowie)
lekcja 4 – spotkanie z uczniami zawodówek (8 – SU i wybrani uczniowie)
lekcja 5 obserwacja lekcji:
– p. Sarbinowska – 1 a – prac. symulacyjna
– p. Świątek lub p. Wasielewska – prac. technologii – 1 e

– lekcja 6,7 – plan pracy – analiza dokumentacji
15.30
– spotkanie z rodzicami uczniów technikum – ok. 1,5 godziny

Konkurs dla hotelarzy roztrzygnięty!

Dnia 9 marca 2011 roku został przeprowadzony szkolny konkurs hotelarzy dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych o profilu hotelarz, przez nauczycieli przedmiotów zawodowych Małgorzatę Gierczak i Barbarę Tylak oraz nauczycieli języków obcych Martę Sobocińską i Kamilę Szajnicką.
W konkursie wzięło udział 11 uczennic z klas: I h, II h i III h. Konkurs składał się
z dwóch etapów. W I etapie – uczestnicy konkursu pisali test dotyczący wiedzy
o hotelarstwie.
Do II etapu przystąpiło 6 uczestniczek, które najlepiej zaliczyły test. W II etapie uczestniczki konkursu miały za zadanie: sporządzić fakturę VAT dla gościa hotelowego, przeprowadzic rozmowę kwalifikacyjną (przyjęcie do pracy) w języku angielskim lub niemieckim, przeprowadzic rozmowę z gościem hotelowym
w recepcji i w restauracji w języku obcym.
Celem konkursu było:
– pobudzanie i rozwijanie zainteresowań związanych z wiedzą o hotelarstwie
– wyrabianie umiejętności prezentacji własnej osoby oraz komunikacji
z gościem hotelowym
I miejsce zajęła uczennica z klasy III h – Paulina Kadela
II miejsce zajęła uczennica z klasy II h – Marta Wnuk
III miejsce zajęła uczennica z klasy II h – Małgorzata Pilarska
Serdecznie gratulujemy!!!

Ewaluacja we wtorek

Plan działań w zakresie ewaluacji w dniu 22 marca – wtorek

ankieta elektroniczna uczniów klas pierwszych zsz i trzecich t – „Moja szkoła” i kończących – „Mój dzień”
– lekcja 2 –
III c i III i
– lekcja 3 –
III h i III e
– lekcja 4 –
I f i IV e

– lekcja 5 – obserwacja zajęć:
I h – matematyka – p. Janek
I s – podstawy ekonomii – p. Kwiatkowska

ankieta elektroniczna uczniów klas pierszych zsz i trzecich t – „Moja szkoła” i kończących – „Mój dzień”
– lekcja 6 –
klasa I a i II a

15.30 – spotkanie z rodzicami klas zawodowych – ok. 1,5 godziny


22.03wtorek ankieta elektroniczna uczniów klas trzecich – „Moja szkoła”

– lekcja 2 – III c i III i

– lekcja 3 – III h i III e

lekcja 4 – I f

lekcja 5obserwacja zajęć:

1h – matematyka – p. Janek

1s – podstawy ekonomii – p. Kwiatkowska

– lekcja 6 – klasa I a

13.30 – na Jedności Robotniczej – 2a i o 14.00 – IVe – wypełniają elektroniczne ankiety – „Mój dzień”

16.00 – spotkanie z rodzicami klas zawodowych – ok. 1,5 godziny

Pierwszy Dzień Wiosny

Zachęcam do zabaw na terenie szkoły – zgodnie z tradycją, ale nie należy pod żadnym pozrem opuszczać murów szkoły. Wychowawcy zostali poproszeni o surowe rozliczanie nieobecności w tym niebezpiecznym okresie.
Licze na Waszą mądrość i odpowiedzialność – bawcie sie z głową!

II Konkurs Wiedzy o Prawach Konsumenta

W dniu 15 marca 2011 r. po raz drugi w naszej szkole został zorganizowany Konkurs Wiedzy o Prawach Konsumenta. Konkurs został przeprowadzony w Światowym Dniu Konsumenta. Patronat nad konkursem objął Powiatowy Rzecznik Konsumenta – Pani Katarzyna Brasse-Juźwiak.

Celem tego konkursu jest propagowanie wiedzy wśród uczniów naszej szkoły (zarówno z klas technikum jak i klas zasadniczych) na temat praw konsumenckich. Uczniowie mogli sprawdzić, czy znają swoje prawa w tej dziedzinie.

Konkurs został przeprowadzony w formie testu wyboru. Konkurs zorganizowała p. Angelika Marciniak przy współpracy z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Głogowie.

Uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca zostali nagrodzeni gadżetami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Wyniki w konkursie były następujące:

Uczestnicy konkursu mogli maksymalnie uzyskać 45 punktów.

 1. Żywek Mateusz IV i 41 pkt.
 2. Chobian Krystian I f 40 pkt.
 3. Wojciechowska Anna III i 39 pkt.
 4. Kiżuk Kamil III i 37 pkt.
 5. Bernard Kacper I f 37 pkt.
 6. Zioła Karolina III i 36 pkt.
 7. Kot Paulina IV i 35 pkt.
 8. Składowska Sara II i 33 pkt
 9. Sendecka Karolina III i 33 pkt
 10. Januszkiewicz Justyna III i 32 pkt.
 11. Sadowski Patryk III i 32 pkt.
 12. Magnuszewski Rafał II i 32 pkt.
 13. Wolna Magdalena II i 31 pkt.
 14. Hermanowska Karolina II f 31 pkt.
 15. Skrypak Justyna III i 30 pkt.
 16. Hajduk Kamil I f 30 pkt.
 17. Kuglarz Leszek II f 30 pkt.
 18. Wójcik Anita II f 30 pkt.
 19. Marysiak Marlena I f 29 pkt.
 20. Szymków Justyna III i 27 pkt.
 21. Wawrzyniak Rafał IV i 27 pkt.
 22. Wiertelak Ewa II i 26 pkt.
 23. Superson Martyna III i 26 pkt.
 24. Szumiński Marceli I f 26 pkt.
 25. Zabrzygraj Kalina III i 25 pkt.
 26. Skrzypczak Ewa II f 23 pkt.
 27. Dudka Alicja II f 22 pkt.
 28. Robaszkiewicz Anna II f 20 pkt.
 29. Ganczar Aurelia III i nie zgłosiła się

Serdeczne gratulacje! http://www.zse.glogow.pl/galeria/konkurs-wiedzy-o-prawach-konsumenta-2011r

Puchar dla tenisistek stołowych!

15 marca odbyły się Mistrzostwa Głogowa i Powiatu Głogowskiego w Tenisie Stołowym Dziewcząt. Drużyna naszej szkoły w składzie : Katarzyna Palicka IIsi, Aneta Rowicka IIsi i Marzena Jóźwiak IIf zajęła I miejsce i zdobyła puchar. Nasze zawodniczki bez trudu poradziły sobie z rywalkami. Tym zwycięstwem zakwalifikowały się do dalszej rywalizacji,w tzw.”strefie legnickiej” i 17 marca w Legnicy będą walczyć o najlepsze miejsce. GRATULUJEMY I ŻYCZYMY ZWYCIĘSTWA w Legnicy!!!
Opiekunem tenisistek była p. Maria Nadolna.

Ewaluacja zewnętrzna

Własnie dzisiaj rozpoczęła się od rady pedagogicznej – z udziałem przedstawiecieli całej społeczności szkolnej, tj.nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi oraz samorządu szkolnego – ewaluacja zewnętrzna.

16 marca – wywiadówka dla wszystkich klas – proszę szczególnie rodziców uczniów klas III technikum i klas I a i f zasadniczej szkoły zawodowej o jak najliczniejsze przybycie ze względu na ankietę, skierowną właśnie do Państwa
w ramach przeprowadzanej ewaluacji.

Harmonogram działań na dzień 17 marca – czwartek
9.45 – 11.00 – wywiad z dyrektorem
11.00 – 11.45 – wywiad grupowy z pracownikami niepedagogicznymi
11.45 – 12.30 – wywiad z dyrektorem
12.40 – 13.25 – ankietowanie uczniów klasy klasy IV I technikum – „Mój Dzień”
13.25 – 14.20 – ankietowanie uczniów klasy IV s, IV c technikum oraz klasy II F
zasadniczej szkoły zawodowej – „Mój Dzień”
14.30- 17.30 – wywiad grupowy z nauczycielami technikum i zasadniczej szkoły
zawodowej