Maraton Pisania Listów – akcja Amnesty International w Ekonomiku

12 grudnia 2013 , w czwartek , wielu z nas miało okazję napisać w naszej szkole list w obronie więźniów sumienia. Akcja ta odbyła się w ramach Maratonu Pisania Listów , organizowanego corocznie przez Amnesty International.
Napisaliście łącznie 126 listów. Najwięcej osób protestowało w sprawie Miriam Lopez z Meksyku.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w akcji – opiekunki: Elżbieta Przyszlakowska i Stefania Wisniewska

Eliminacje szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości

Olimp Przed

W dniu 5 grudnia br. odbyły się eliminacje szkolne w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiebiorczości. W całym kraju wzięło w nich udział 23 000 uczniów. z 1214 szkół. W naszej szkole 26 uczniów . Najwiekszą liczbę punktów otrzymali:

1. Dorota Salwa – 29, 5 pkt.
2. Szklarzewski Adrian – 24,5 pkt.
3. Żołopińska Paulina – 23,5 pkt.
4. Jurkowski Tadeusz – 22 pkt.

Wyniki pozostałych uczniów znajdziecie w gablocie obok sali 18. Czekamy na oficjalne ogłoszenie wyników przez Centralną Komisję Olimpiady Przedsiebiorczości do 13 stycznia 2014 r.

Organizatorami Olimpiady w naszej szkole były Panie: Elżbieta Kobzińsk, Angelika Marciniak i Joanna Mastaj.

I etap konkursu na Mistrza Matematyki ZSE za nami!

wśród uczniów klas 1-3 technikum wyłonił MISTRZÓW PORÓWNAŃ

Oto szczegółowe wyniki:

Patrycja Wierzbicka – 3c – 90%Mistrz Porównań Klas III
Krystian Wójcicki – 1c – 89%
Mistrz Porównań Klas I
Paulina Cymbalak – 3c – 80%
Michał Józefowski – 2c – 60%
Mistrz Porównań Klas II

Barbara Sowula – 3c – 60%

Paulina Żeliźniak – 3c – 50%

Aleksandra Beba – 2h – 40%

Klaudia Drankiewicz – 3c – 40%

Piotr Basałyga – 2c – 20%
Weronika Czyżewska 2h 20%
Karolina Konieczna 3c 20%

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział, a zwycięzcom SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!
Matematycy

Wyniki Mistrzostw Szkoły Tenisa Stołowego Chłopców

WYNIKI MISTRZOSTW SZKOŁY w TENISIE STOŁOWYM CHŁOPCÓW

9.12.2013 r.


I miejsce Ernest Kowalczyk 3e II miejsce Sebastian Syrek 2a III miejsce Patryk Peszko 4c IV miejsce Radosław Puszkarz 4c

Dalsze miejsca zajęli :

Tadeusz Jurkowski 2s Piotr Basałyga 2c Szymon Pasierbek 1e Michał Pszonka 1l Arkadiusz Paszkowski 2s Krystian Wójcicki 1c Hubert Góralczyk 1c Remigiusz Kowalski 1l Adrian Kędzia 4c Adam Kluj 1e Adam Żybura 1l Michał Józefowski 2c Krystian Sobczuk 1l

Zawodnikom, a przede wszystkim zwycięzcom, gratulujemy!!!

Specjalne podziękowania dla niezawodnego fotografa : Karoliny Jedynowicz z klasy IVsi.

Wręczenie nagród na najbliższym apelu!!!

Zawody zorganizowała i przeprowadziła p. Maria Nadolna.

Konkurs na Najlepszą Potrawę z Ryby

Dzisiaj na warsztatach szkolnych tradycyjny juz konkurs przedwigilijny 😉 na potrawę z ryby słodkowodnej. W konkursie startuje 9 drużyn 2-osobowych. Eliminacje szkolne maja wyłonić reprezentację do kulinarnego konkursu międzyregionalnego w Gorzowie Wielkopolskim – który odywa się wiosną.

Oceniamy stopień trudności, technikęe wykonania, przestrzeganie BHP, estetykę podania, dokarację (zgodną z najnowszymi trendami) i – oczywiście – walory organoleptczne 😉

Wystawa ciast i konkurs na pięknie nakryty stół

św. Mikołaj

W DNIU 6 GRUDNIA 2013 R – PIĄTEK od godz. 12:00
w Warsztatach Szkolnych
MIKOŁAJKOWY KIERMASZ CIAST
ORAZ WYSTAWA – KONKURS „PIĘKNIE NAKRYTY STÓŁ”
Zapraszamy serdecznie

Galeria do obejrzenia: https://www.facebook.com/ZSEGLOGOW

Polub nas!

Szkolne Koło Krwiodawców zaprasza

na wspólne oddawanie krwi 10 grudnia o godz. 8.00 – spotkanie w hallu z p. Michalską.
Zapisy do 9 grudnia również u p. Miachalskiej.
Każdy może ofiarować swój dar życia, jeśli tylko skończył 18 lat i warunki zdrowotne na to pozwalają.

kropla


Wyniki Mistrzostw Szkoły w Tenisie Stołowym Dziewcząt

WYNIKI MISTRZOSTW SZKOŁY w TENISIE STOŁOWYM DZIEWCZĄT

2.12.2013r.

I miejsce Maja Przybysławska kl.Ic

II miejsce Anna Więdłocha kl.Ia

III miejsce Kamila Greger kl.IIIc

IV miejsce Justyna Hynek kl.IVsi

Dalsze miejsca zajęły :

Anita Kremer kl.Ic

Ewelina Kwoka kl.IVe

Klaudia Żydlewicz kl.IVe

Kinga Giwerska kl.Ie

Natalia Paszkowska kl.IVc

Kornelia Józwiak kl.IVsi

Małgorzata Bałut kl.Ih

Klaudia Trela kl.IVc

Monika Ludwisiak kl.IIe

Marcelina Adamczak kl.IIe

Natalia Byczyńska kl.Ia

Małgorzata Grzesik kl.Ie

Zawodniczkom, a przede wszystkim zwyciężczyniom, gratulujemy!!!

Specjalne podziękowania dla niezawodnego fotografa : Karoliny Jedynowicz z klasy IVsi.

Wręczenie nagród na najbliższym apelu!!!

Zawody zorganizowała i przeprowadziła p. Maria Nadolna.

Przypominamy : 9 grudnia – rywalizują chłopcy, rozpoczęcie godzina 9.30

Szkolny Konkurs Fotograficzny

Szkolny Konkurs Fotograficzny dla Młodzieży „Nasi ulubieńcy – portret”

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.

1.2. Prace konkursowe można składać do 11 kwietnia 2014r.

1.3. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się pkt.4.3

II. KATEGORIE KONKURSU

2.1. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.

III. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń ww. szkoły.

3.2. Prace konkursowe muszą być wykonane własnoręcznie przez uczestnika i po dniu ogłoszenia Konkursu.

3.3. Aby wziąć udział w Konkursie należy dostarczyć fotografie o wymiarach min. 21×15 cm wraz z załączoną wersją elektroniczną. Prace konkursowe mają przedstawiać portret zwierzęcia (własnego, sąsiada, kolegi itp.)

3.4. Do prac konkursowych należy dołączyć informacje o autorze zdjęć: imię i nazwisko, klasa, oraz informacje o sportretowanym zwierzęciu: imię, jeśli ma. Informacje te wraz ze zdjęciami i „zgodą” należy przekazać pani Annie Dyrcz lub panu Grzegorzowi Jankowi w terminie wsazanym w pkt. 1.2. (wzór pkt. 5.6).

3.5. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do niego maksymalnie 5 zdjęć.

3.6. Uczestnik Konkursu, podpisując kartę zgłoszeniową, oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie prac konkursowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, jego rozstrzygnięciem w wydawnictwach, wystawie i na stronie internetowej Organizatora.

IV. OCENA I NAGRODY

4.1.Oceny prac konkursowych dokona, obdarzone wrodzonym poczuciem piękna, powołane prze Organizatora Jury. Wyznacznikami oceny będą: oryginalność, wyjątkowość i jakość prac.

4.2. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy.

4.3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród, w zależności od laureatów (IV klasy kończą rok szkolny wcześniej), nastapi na pewno przed wakacjami 2014roku. O wynikach Konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni.

4.4. Organizatorzy nie zwracają przekazanych na Konkurs prac ani nośników informacji (dotyczy CD).

4.5. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5.3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

5.4. Uczestnik wysyłając zgłoszenie na adres Organizatora potwierdza, że akceptuje zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

5.5. Wszelkie zapytania prosimy kierować do p. Anny Dyrcz lub p.Grzegorza Janka.

5.6. Wzór karty zgłoszeniowej i oświadczenia:

Karta zgłoszeniowa udziału w Konkursie „Nasi ULUBIEŃCY – portret”

DANE UCZNIA:

Imię i nazwisko

Wiek

Klasa

Zwierzak: imię, rasa

OŚWIADCZENIE:

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie prace konkursowe są mego autorstwa. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie prac konkursowych oraz opublikowanie mego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, jego rozstrzygnięciem w wydawnictwach i na stronach internetowych Organizatora.

/czytelny podpis ucznia/