XIV POWIATOWY KONKURS „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”

organizowany wspólnie przez PWSZ w Głogowie 
i ZSE im. JP II w Głogowie

Konkurs przeprowadzany jest odrębnie dla szkół:
– podstawowych
– ponadpodstawowych

kontakt i zgłoszenia- patrz karta poniżej: anna.olczak@zse.glogow.pl

Termin zgłoszeń: 9 marca 2020 r.

Konkurs organizowany przy współpracy z PWSZ w Głogowie, pod patronatem –
Pana Starosty Głogowskiego, Jarosława Dudkowiaka,
Pana Prezydenta Miasta Głogowa, Rafaela Rokaszewicza
oraz Jej Magnificencji dr Katarzyny Rusak Rektora PWSZ w Głogowie

Sponsorami nagród są od lat także: Santander Bank Polska S. A., BS w Głogowie
Firma komputerowa „Starcom” z Głogowa i LSSE 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu głogowskiego i powiatów ościennych.

Cele konkursu:

  • poszerzenie wiedzy uczniów z podstaw przedsiębiorczości,
  • promowanie uczniów posiadających ponadprzeciętną wiedzę i zdolności,
  • rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia swych przedsiębiorczych umiejętności,
  • kształtowanie postaw i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do zachowań przedsiębiorczych w praktyce,
  • skonfrontowanie wiedzy uczniów z wymaganiami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Rozstrzygnięcie rywalizacji, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w dniu konkursu,
tj.  12 marca 2020 r.:
– szkoły podstawowe rozpoczynają od godz. 8.30
–  szkoły ponadpodstawowe od godz. 9.30
w budynku PWSZ,

Materiały do pobrania:


Tu> Regulamin dla szkół podstawowych

Tu > Regulamin dla szkół ponadpodstawowych

Tu > Karta zgłoszeniowa i oświadczenie RODO – Zał.nr 1  – zgłoszenie wraz z RODO prosimy przesłać pocztą e-mail, a oryginał zabrać ze sobą w dniu konkursu”

Tu> Szczegółowa problematyka konkursu – Zał.nr 2

Tu> przykładowe zadania testowe