mgr Wojciech Janisio – dyrektor zespołu szkół

mgr Alicja Szpunar – wicedyrektor

mgr Joanna Sroga – wicedyrektor

mgr inż. Małgorzata Długosz – kierownik warsztatów szkolnych/zajęć praktycznych

mgr Angelika Marciniak – koordynator ds. bezpieczeństwa

mgr Elżbieta Grzelczak – koordynator projektów unijnych