mgr Wojciech Janisio – dyrektor zespołu szkół

mgr Joanna Sroga – wicedyrektor

mgr Maja Stachowiak – wicedyrektor

mgr inż. Małgorzata Długosz – kierownik warsztatów szkolnych/zajęć praktycznych

mgr Justyna Chmielewska – zastępca kierownika warsztatów

mgr Angelika Marciniak – koordynator ds. bezpieczeństwa

mgr Edyta Porosło – koordynator projektów unijnych