Historia szkoły

Szkoła powstała Budynek przy ul. Jedności Robotniczej 38, obecnie siedziba warsztatów szkolnych.w 1956 r. (po oddzieleniu się od Zespołu Szkół Mechanicznych) męskajako Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Początkowo mieściła się w budynku przy ulicy Jedności Robotniczej 38 (dzisiejszy budynek warsztatów szkolnych). Pierwsze nauczane zawody to stolarz-okuwacz i ślusarz wyposażeń kadłubów, co wskazuje że poczatkowo była to szkoła męska. Przy szkole został utworzony internat.

Od 1957 r. nastepuje stopniowa zmiana profilu nauczania, co doprowadziło do utworzenia nowych specjalności: gospodarstwo domowe i żywienie zbiorowe-kucharz, a następnie sprzedawca. W 1958 roku szkoła zmienia nazwę na Zasadniczą Szkołę Handlowo-Gospodarczą. Rok później,tj. w 1959 r. oficjalna nazwa szkoły brzmiała już: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Głogowie. Nowe zawody sprawiły, ze szkoła nabrała zdecydowanie żeńskiego charkteru – praktycznie prawie 100% absolwentów. W tym samy roku powstaje rónież warsztat szkolny – patrz Galeria wspomnień – naszych absolwentów
W 1961 r.
powstaje Technikum Ekonomiczne
o specjalnościach: ekonomika przemysłu, ogólnoekonomiczna, ogólnoekonomiczna dla pracujących. Rok później, w 1962 r. szkoła została przeniesiona do budynku przy ulicy K. Miarki 1. Na ul. Jedności Robotniczej pozostają warsztaty i internat.
W 1964 r. patronem szkoły, a dokładnie Technikum Ekonomicznego został Władysław Broniewski. Pierwszy egzamin dojrzałości przeprowadzono w 1966 roku. W 1967 r. szkoła otrzymała ufundowany przez Komitet Rodzicielski sztandar.

W następnych latach utworzono Liceum Zawodowe (1971 r.), o specjalnościach: pracownik administracyjno-biurowy, sprzedawca- magazynier. Powstaje też wtedy Policealne Studium Ekonomiczne. W 1972 roku dokonuje się kolejna zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych nr 2.

budynek W 1974 r. szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Ekonomicznych, która funkcjonowała do 2006 roku – tj. do     nadania im. Jana Pawła II i przyjęła nowy sztandar z godłem Wielkiego Patrona na awersie I ZE srebrnym orłem w złotek   koronie otoczonym napisem PRAWDA DOBRO PIĘKNO na rewersie.
 W 2001 r. w jego skład wchodziły:
  – Liceum Ekonomiczne
– Technikum Ekonomiczne,
– Liceum Handlowe,
– Technikum Handlowe,
– Liceum Zawodowe
– Szkoła Zasadnicza: sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik,
2 klasy wielozawodowe

Szkoły dla dorosłych: 
                                      – Szkoła Polcealna
                                      – Technikum Zawodowe

Obecnie w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II wchodzą dwie szkoły: Technikum nr 4 w Głogowie
oraz Szkoła Branżowa I stopnia nr 4 w Głogowie ( z ostatnim oddziałem Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Głogowie).

Medalion z tablicy upamiętniającej nadanie imienia i sztandaru zespołowi w dniu 26 kwietnia 2006 r.
– jego repliki są wręczane  w formie
nagród Złotego, Srebrnego i Brązowego Karola
oraz pamiątkowego medalu dla najlepszych uczniów szkół