Nowy projekt zawodowy w Ekonomiku – wnioski do 17 grudnia

Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie informuje, że w szkole realizowany jest krótkoterminowy projekt unijny “Kontynuacja praktyk zawodowych Erasmus+ w niemieckich przedsiębiorstwach
branży hotelarsko-gastronomicznej i logistycznej”.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 76 944,00 euro

Projekt realizowany będzie w dwóch turach:

I Tura 19.04.2022- 16.05.2022

II Tura 5.03.2023- 1.04.2023

W pierwszej turze przewidzianych jest 8 miejsc dla uczniów kierunków hotelarskich oraz 8 miejsc dla uczniów kierunków gastronomicznych.

W drugiej turze przewidzianych jest 5 miejsc dla uczniów kierunków hotelarskich, 5 miejsc dla uczniów kierunków gastronomicznych oraz 4 miejsca dla uczniów klas logistycznych.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dostępne na stronie do pobrania dokumenty:

https://zse.glogow.pl/kontynuacja-praktyk-zawodowych-erasmus-w-niemieckich-przedsiebiorstwach-branzy-hotelarsko-gastronomicznej-i-logistycznej-2022-2023/

i dostarczyć go je sekretariatu do 17 grudnia 2021 r.

Rekrutacja:

Zespół rekrutacyjny, w którego skład wejdą: pedagog szkolny, kierownik praktyk, nauczyciel germanista oraz  przedstawiciel zespołu do spraw projektów, przeprowadzi rekrutację do I tury do 28 stycznia 2022 roku.

TU> Regulamin rekrutacji

Na wyniki rekrutacji wpływ mają:

  • ocena z zachowania – roczna lub półroczna (1-6 punktów rekrutacyjnych)
  • ocena z j. niemieckiego- roczna lub półroczna (1-6 punktów rekrutacyjnych)
  • średnia ocen z przedmiotów zawodowych – roczna lub półroczna
  • zaangażowanie w życie szkoły – wolontariat, udział w imprezach szkolnych, olimpiadach i konkursach (1-6 punktów rekrutacyjnych)
  • rozmowa kwalifikacyjna na temat udziału w projekcie, częsciowo w języku niemieckim,
  • dodatkowy punkt otrzymują osoby z terenów wiejskich lub w trudnej sytuacji rodzinnej