Akcja charytatywna – GŁOGOWSKIE MIKOŁAJE

Głogowskie Mikołaje zapraszają do wzięcia udziału w akcji charytatywnej.

6 grudnia Mikołaje trafią DO DZIECI Z RODZIN BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ I MATERIALNEJ ORAZ DO SAMOTNYCH STARSZYCH OSÓB
Z TERENU NASZEGO MIASTA.

Każda osoba, która ma dobre serce i chce wesprzeć Mikołajów, może upiec dowolne ciasteczka i przekazać je na akcję.
Ciasteczka, z racji pandemii, będą odbierane z Waszych domów już 3 grudnia 2020r.

Za udział w akcji – uśmiech osób obdarowanych i pochwały do dziennika 🙂

Chętne, zdecydowane osoby zapisują się do 30 listopada u pedagogów szkolnych przez czat na Teams lub przez e-dziennik:
imię, nazwisko, klasa.
Możecie także podać swój numer telefonu, będziemy się z Wami kontaktować i potwierdzać, czy ciasteczka są już upieczone
i czy można je odebrać…

Tradycyjnie liczymy na Waszą pomoc i wielkie serca rodziny Ekonomika…
Głównym pomysłodawcą i organizatorem akcji w szkole jest nasz uczeń – Kacper Podejma – kl. 2e.

“Świąteczne przygotowania w języku obcym” – szkolny konkurs językowy

Konkurs na filmik TikTok  “Świąteczne przygotowania w języku obcym”

Organizatorzy:

Monika Młodecka
Edyta Porosło
Dorota Szafran
(Zespół nauczycieli Języków Obcych ZSE)

Cele konkursu:

-motywowanie do uczenia się języków obcych,
-rozwijanie kreatywności,
-aktywizacja młodzieży w czasie pandemii,
-twórcze wykorzystanie mediów społecznościowych,
-kształtowanie tolerancji wobec innych kultur

Adresaci konkursu:
-uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie

Warunek uczestnictwa:
-dostarczenie pracy – filmiku nagranego za pomocą aplikacji TikTok do 18.12.2020r.
-akceptacja regulaminu

Opis konkursu:

Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia to na lekcjach języka obcego okazja do poznania słownictwa, tradycji, piosenek świątecznych danego kraju.
Działania te, oprócz rozwoju umiejętności językowych mają na celu umilenie czasu oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia

Instrukcja wykonania pracy:

-należy nagrać krótki filmik za pomocą aplikacji TikTok, następnie zapisać go na swoim sprzęcie i przesłać organizatorom na adres: konkurstiktok@wp.pl ,
-nie ma potrzeby publikowania swojego filmiku w sieci,
-czas trwania filmiku to maksymalnie 1 minuta,
-jako podkład należy wykorzystać piosenkę, nagranie związane ze świętami w języku angielskim lub niemieckim,
-można również użyć własnego głosu.

W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele języków obcych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie.

Przy ocenie prac pod uwagę będą brane:
-pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,
-poprawność językowa,
-zgodność pracy z tematem.

Regulamin konkursu “Świąteczne przygotowania w języku obcym”

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na udostępnienie materiału audio-wizualnego w mediach społecznościowych szkoły
  (facebook, strona internetowa szkoły).
 2. Uczestnik zgłasza pracę indywidualnie, nie jest to praca w parach czy grupie.
 3. Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace: w języku angielskim i niemieckim.
 4. W nagraniu jest możliwy udział innych osób (za ich zgodą).
 5. Uczestnik przesyła filmik nagrany za pomocą aplikacji TikTok do organizatorów na adres: konkurstiktok@wp.pl – nie ma potrzeby publikowania
  go na innych platformach.
 6. W przypadku chęci wykorzystania wizerunku szkoły wymagana jest zgoda Pana Dyrektora.
 7. Udział w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu.

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka

Wrocław 2020-11-02

                                                                                                            Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

 Państwo polskie jest wielką, bezcenną wartością. Trzeba było walki i pracy, potu i krwi kilku pokoleń, aby Polska po pierwszej wojnie światowej mogła wrócić
na mapę Europy. Potrzebny był ogromny wysiłek i determinacja, żeby  obalić komunistyczną władzę, wyrwać się spod podkutego buta Moskwy i po raz drugi w XX wieku odzyskać niepodległość na przełomie lat 80-tych i 90-tych. My współcześni Polacy mamy wreszcie własne, demokratyczne państwo. Współtworzymy społeczeństwo otwarte, cieszymy się pełnią praw obywatelskich. Możemy
się organizować, w swobodny sposób wyrażać własne przekonania, opinie i poglądy.
Co kilka lat wybieramy władze różnych szczebli. Wyznajemy różne wartości, mamy odmienne wizje Polski, różnimy się i spieramy – to w demokracji naturalne.  Nasz los spoczywa w naszych i tylko w naszych rękach. Od nas in gremio zależy wybór, co zrobimy z wolnością, jak ją będziemy rozumieć i praktykować. Niezmiernie ważne jest jakie wartości i postawy przekażemy młodemu pokoleniu. Zadaniem kadry pedagogicznej jest wychowywać podopiecznych w szacunku dla prawdy i dobra, innych ludzi i narodów, państwa i prawa. Uczyć rozumnej, odpowiedzialnej wolności, kultury słowa i zachowania, współpracy, rozwiązywania sporów w sposób asertywny
i pokojowy, dochodzenia swoich racji w sposób cywilizowany.
Piszę do Koleżanek i Kolegów, bom smutny i zatroskany. Martwię się, gdyż epidemia przybiera na sile. Dodatkowo od kilku dni na ulicach polskich miast
po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał aborcję eugeniczną
za niekonstytucyjną, trwają wielotysięczne protesty, bierze w nich udział część uczniów i niektórzy nauczyciele. Inicjatorem i koordynatorem manifestacji i marszów jest radykalna lewicowa organizacja „Ogólnopolski Strajk Kobiet”. Domaga się ona „aborcji na życzenie”, ostatnio za „główny i końcowy postulat” uznała „dymisję rządu”. Powołała Radę Konsultacyjną, która ma „negocjować warunki ustąpienia rządu” (sic!). Nie bacząc na zagrożenie epidemiczne do protestów nawołują i w nich uczestniczą partie opozycji, która ongiś sama siebie nazwała „totalną”. W ten sposób protest społeczny przekształcił się de facto w akcję polityczną, której głównym
i nieskrywanym celem jest obalenie rządu wyłonionego przez parlament pochodzący
z wolnych, demokratycznych wyborów. Tymczasem konfliktów społecznych i sporów aksjologicznych nie rozwiąże się na ulicy wśród często wulgarnych napisów
i okrzyków, gróźb i bijatyk, zakłócania miru domowego, profanowania
i dewastowania kościołów, pomników, budynków użyteczności publicznej. Potrzebna jest spokojna i merytoryczna dyskusja zainteresowanych stron, dialog, ostudzenie emocji. Nadzieję daje inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który złożył w Sejmie kompromisowy projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży oraz zaproszenie opozycji
do rozmów przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Sprawa jest tym pilniejsza,
że – jak przestrzegają wirusolodzy – masowe zgromadzania  mogą spowodować znaczący wzrost zachorowań na COVID-19 i tym samym śmierć wielu ludzi.
W trudnym czasie pandemii koronawirusa, politycznych napięć, sporów
o zakres ochrony życia nienarodzonych i przypadków dopuszczalności aborcji, serdecznie proszę o spokój i odpowiedzialność, rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, skoncentrowanie się na realizacji podstaw programowych, respektowanie przepisów prawa. O nieprzenoszenie ostrych, światopoglądowych
i politycznych sporów na teren szkół, przedszkoli i placówek (w tym nieeksponowanie symboli organizacji deklarujących polityczne cele). Jednostki oświaty z mocy prawa są i muszą być  wolne od działalności politycznej. Bez względu na sposób nauczania
-stacjonarny, hybrydowy lub zdalny – zajęcia dydaktyczne winny odbywać się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Nieobecność uczniów
na lekcjach i nauczycieli w pracy z powodu udziału w ulicznych protestach w żadnym wypadku nie może być usprawiedliwiana. Zachęcanie uczniów do udziału
w nielegalnych zgromadzeniach i to w czasie pandemii koronawirusa, wywieranie presji i piętnowanie uczniów, którzy w manifestacjach i marszach nie chcą brać udziału jest niedopuszczalne i naganne (na szczęście  na Dolnym Śląsku to rzadkie, incydentalne przypadki). W każdej takiej sytuacji będę interweniował i stanowczo reagował. Proszę i apeluję o rozważne, powściągliwe zachowanie także poza godzinami pracy, w tym w przestrzeni wirtualnej (internet nie śpi i nie zapomina). Warto pamiętać, że kto angażuje się w debatę publiczną ponosi cząstkę odpowiedzialności za jej kształt, jakość i poziom. Każdy w Rzeczypospolitej
ma prawo do nieskrępowanej obywatelskiej aktywności w prywatnym czasie,
ale nauczycielem i dyrektorem nie przestaje się być po zakończeniu lekcji – młodzież patrzy i się uczy, uczniowie, rodzice, społeczność lokalna i internetowa komentują.
Po tysiąckroć rację mieli starożytni Rzymianie twierdząc: „Verba docent, sed exempla trahunt” (słowa uczą, ale przykłady pociągają, skłaniają do naśladowania). Mamy
co robić, wygląda na to, że z powodu pandemii koronawirusa zdalne bądź hybrydowe nauczanie pozostanie codziennością szkół na dłużej. To na nas spoczywa wielkie
i odpowiedzialne zadanie dobrego wykształcenia i wychowania młodego pokolenia. Bądźmy mu przykładem i wzorem.

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

Jeśli Polska ma od czegoś urosnąć i zmienić się na lepsze, to od pracy i zgody, która naprawdę buduje. Nie darmo starożytni Rzymianie twierdzili: „Ubi concordia, ibi victoria” (tam gdzie zgoda, tam zwycięstwo). Im więcej zgody w narodzie
i szkolnych społecznościach, tym lepiej. Proszę więc o zgodną, ofiarną pracę oraz wystrzeganie się zachowań, które mogłyby naruszać prawo i dobre obyczaje, skłócać
i konfliktować szkolne wspólnoty oraz lokalne społeczności.

„Jedno jest niebo dla wszystkich i jedno słońce nad nami” – jak śpiewa Don Vasyl i jego romski zespół. Jedna jest Polska.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty