Harmonogram spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2023/2024

Zebrania z rodzicami 20 września 2023r.
Zebrania z rodzicami 29 listopada 2023r.

(zebranie on-line) – klasy piąte 

27 marca 2024r.
Zebrania z rodzicami 29 maja 2024r.
Godziny dostępności nauczycieli (wg planu) Cały rok szkolny

TU zawsze najbliższe spotkanie z rodzicami z możliwością konsultacji:


Planowane na dzień 20 września 2023 r.
(wg stałych przydziałów klas z wychowawcami w tych samych salach przez cały rok szkolny)

(zawsze na bieżąco znajdą Państwo informacje o ocenach i frekwencji w Dzienniku Elektronicznym EduOne
Zakładka: „Szkoła” – „Ważne linki” (pierwsza zakładka od prawej)

 

 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW

– kl. IV – podanie propozycji ocen końcowych ,

dla pozostałych klas

KONSULTACJE