Harmonogram spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2019/2020

wszystkie terminy spotkań znajdą Państwo w zakładce
TU<Szkoła/Organizacja roku szkolnego

 

TU  zawsze najbliższe spotkanie z rodzicami z możliwością konsultacji:


Planowane na dzień 18 marca zebranie z rodzicami uczniów klas czwartych nie może się odbyć,
zatem prosimy rodziców o sprawdzanie propozycji ocen bezpośrednio w dzienniku elektronicznym
w zakładce oceny śródroczne i roczne

 

 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW

– kl. IV – podanie propozycji ocen końcowych ,

dla pozostałych klas

KONSULTACJE