W przypadku konieczności uzyskania zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły należy złożyć wcześniej pisemny wniosek – wypełnia go:
– dla niepełnoletniego ucznia – rodzic
– pełnoletni uczeń – własnoręcznie

TU>druk wniosku