Zakończenie realizacji I etapu projektu Leonardo da Vinci

27 czerwca br. zakończył się I etap etap tego projektu. Uwieńczeniem było wręczenie 10 uczestnikom staży zagranicznych dokumentu potwierdzającego – EUROPASS. Uroczystość odbyła się na apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2013-2014. Beneficjentami zostali uczniowie w Technikum nr 4 w zawodzie technik hotelarstwa i kucharz.

Europass w nowatorski sposób umożliwia zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących) oraz poruszanie się po całej Europie. Jest wynikiem inicjatywy Komisji Europejskiej, umożliwiającej każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Celem wyjazdów na staże zawodowe było:
– szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w
zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń),
– wspieranie działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku
zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty.

– umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do
otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.

Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie – wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy. Projekt w całości finansowany przez UE. Wartość 48 tys Euro.

Oprócz szkolenia w Niemczech, dodatkowym atutem jest również otrzymanie profesjonalnych strojów roboczych, słowników, przyborów piśmiennych oraz profesjonalnych pendrivów. Każdy uczestnik otrzymał także kieszonkowe w wysokości 120 euro. Ważnym punktem pobytu w Niemczech był udział w 4 wycieczkach krajoznawczych do Berlina i Wyspę Tropikalną.

Każdy miał zapewnione wyżywienie, transport oraz ubezpieczenie.

Projekt Leonardo da Vinci

Właśnie zakończył się I etap etap tego projektu. Uwieńczeniem było wręczenie 10 uczestnikom staży zagranicznych dokumentu potwierdzającego – EUROPASS. Uroczystość odbyła się na apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2013-2014

Byli to uczniowie technikum hotelarstwa i kucharz.

Europass w nowatorski sposób umożliwia zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących) oraz poruszanie się po całej Europie.

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Celem wyjazdów na staże zawodowe jest

szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń).

Wspieranie działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty.

Umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.

Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie – wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy.

Projekt w całości finansowany przez UE. Wartość 48 tys Euro.

Oprócz szkolenia w Niemczech, dodatkowym atutem jest również otrzymanie profesjonalnych strojów roboczych, słowników, przyborów piśmiennych oraz profesjonalnych pendrivów.

Każdy uczestnik otrzymał także kieszonkowe w wysokości 120 euro.

Ważnym punktem pobytu w Niemczech był udział w 4 wycieczkach krajoznawczych do Berlina i Wyspę Tropikalną.

Każdy miał zapewnione wyżywienie, transport oraz ubezpieczenie.

Uwaga tegoroczni absolwenci gimnazjów!

Tu – terminy badań lekarskich klas I e, I h, I a – ważne!

Zostały tylko 1 wolne miejsca w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 na kierunku kucharz:

Dziękujemy za przybycie na zebranie wszystkim rodzicom i kandydatom i życzymy Wam udanych wakacji!

Przepraszamy, brak wolnych miejsc w klasach pierwszych!

Od 8 lipca 2014 r. lista przyjętych do wglądu na tablicy ogłoszeń!

Będziemy wdzięczni za wpłatę 70 zł wpisowego i 20 – roczna składka na Komitet Rodzicielski!

Uroczyste zakończenie Akademii Młodego Przedsiębiorcy

Dnia 14 czerwca 2014 roku o godz. 10:00 w PWSZ w Głogowie przy ul. Piotra Skargi 5, Budynek A, sala 109

Organizatorami przedsięwzięcia trwającego od października 2013 roku do czerwca 2014 roku byli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Głogowie i Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.
Uczestnicy – uczniowie głogowskich szkół ponadgimnazjalnych – brali udział w comiesięcznych wykładach i warsztatach.
Na zakończenie projektu chętni mogli napisać pracę konkursową w postaci biznes planu i wziąć udział w konkursie „Pomysł na własną działalność – wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 czerwca 2014 roku.

W uroczystym zakończeniu będą uczestniczyli, poza wykładowcami, studentami Akademii i dyrektorami głogowskich szkół ponadgimnazjalnych, sponsorzy Akademii Młodego Przedsiebiorcy:
BZ WBK w Głogowie,
– „Sitech” sp. z o.o. w Polkowicach
– „Top-Poligrafia” s.c. M. Mrugalski & D. Tylko w Głogowie

5-06-2014 odbył się III ETAP konkursu na MISTRZA MATEMATYKI ZSE


który wśród uczniów klas 1-3 technikum wyłonił

MISTRZÓW PŁASZCZYZNY KARTEZJAŃSKIEJ

Oto szczegółowe wyniki:

Paulina Cymbalak – 3c – 80% – Mistrz Płaszczyzny Kartezjańskiej
klas trzecicch
Krystian Wójcicki – 1c – 60% Mistrz Płaszczyzny Kartezjańskiej
klas pierwszych

Magdalena Klimaszewska – 3c – 60%
Barbara Sowula – 3c – 60%

Paulina Żeliźniak- 3 c – 60%
Hubert Góralczyk – 1c – 50%

Michał Józefowski – 2c – 40%
Mistrz Płaszczyzny Kartezjańskiej
klas drugich

Piotr Basałyga – 2c – 30%
Daniel Mandziuk – 1h20%
Klaudia Drankiewicz – 3c – 10%
Michał Trajdos – 1h – 10%


Dokonaliśmy podsumowania wszystkich trzech etapów konkursu,
w których łącznie wzięło udział około 20 uczniów.
Wyłoniliśmy zwycięzców w poszczególnych pionach klas technikum na


Mistrza Matematyki ZSE w roku szk. 2013/14

KLASY TRZECIE: Paulina Cymbalak 3c – zdobyła tytuły:
Mistrz Dowodzenia,

Mistrz Płaszczyzny Kartezjańskiej
Wicemistrz Porównań

KLASY DRUGIE: Michał Józefowski 2c– zdobył tytuły:
Mistrz Porównań
Mistrz Płaszczyzny Kartezjańskiej

KLASY PIERWSZE: Krystian Wójcicki 1c– zdobył tytuły:
Mistrz Porównań
Mistrz Płaszczyzny Kartezjańskiej

GRATULUJEMY LAUREATOM !!!

wręczenie nagród i dyplomów 27-06-2014 na apelu,
serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznej edycji konkursu wszystkim uczestnikom nauczyciele matematyki ZSE

24 l krwi – udana akcja „Razem pokonamy smoka”

24 l krwi – tyle udało się zebrać w czasie wczorajszej akcji (jedna donacja 450 ml)… Prawie dwa razy więcej niż zwykle w czasie podobnych imprez.
Cieszy zwłaszcza, że sporo było dawców z grupami RH-

Jeszcze raz serdeczne podziękowania wszystkim placówkom ponadgimnazjalnym, dyrekcjom, nauczycielom, którzy przyczynili się do udanej akcji, Pani Beacie Michalskiej – opiekunce szkolnych krwiodawców i Stefanii Wiśniewskiej – opiekunce szkolnego koła „Caritas”.
Pozdrawiam wszystkich organizatorów – głównie uczniów klas pierwszych! Spisaliście się na Złoty Medal! Wszyscy zdaliśmy celująco ten egzamin życiowy!

aut

Mozemy być z Was dumni!