• Św. Mikołaj
    (pliki do pobrania poniżej)

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie ma zaszczyt ponownie zaprosić reprezentantów wszystkich głogowskich (i okolicznych 😉 szkół  do  udziału  w grze miejskiej pod hasłem
„Św. Mikołaj – Cudotwórca. Gra ma charakter zabawy edukacyjnej i będzie rozgrywana terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz w centrum miasta

Celem ww. gry, adresowanej do dzieci i młodzieży głogowskich szkół,  jest:promocja żywej obecności autentycznej postaci św. Mikołaja, w tym zwłaszcza

  • w historii miasta Głogowa;
  • promocja Głogowa – zachęcenie uczestników do czynnego poznawania topografii, instytucji i organizacji działających na terenie miasta;
  • szerzenie uniwersalnych idei na wzór Św. Mikołaja;
  • promowanie wolontariatu i Szkolnych Kół Caritas;
  • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji – książek, dokumentów, multimediów, Internetu oraz kształtowanie kultury czytelniczej i medialnej.

               Gra odbędzie się 6 grudnia 2019 r. o godzinie 09.00 w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II przy ulicy Karola Miarki 1 w Głogowie. Trzyosobowe  zespoły uczniów wraz z opiekunem należy zgłaszać do 22 listopada 2019 r. do godziny 15.00  na adres: glogow.mikolaj@onet.pl  z dopiskiem GRA lub dostarczyć Kartę Zgłoszenia do  sekretariatu  Zespołu Szkół Ekonomicznych  z dopiskiem GRA.
W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: głogow.mikolaj@onet.pl

Serdecznie zapraszamy! Gwarantujemy świetną zabawę oraz atrakcyjne nagrody 
Głównymi organizatorkami są Panie:  Paulina Skibiszewska i Barbara Lachowicz

Pliki do ewentualnego pobrania:

TU> KARTA ZGŁOSZENIA
TU> Regulamin gry miejskiej św. Mikołaj 
TU> Zgoda na publikację danych oraz wizerunku  – konkurs