Szkolny System Wspierania Uzdolnień

Model absolwenta ZSE, nakreślony w dokumencie nazwanym „Misja i wizja szkoły”, to człowiek rzetelnie wykształcony, ceniony i wybierany przez pracodawców, elastyczny, aktywny i kreatywny w stosunku do potrzeb rynku pracy, twórczy, umiejący samodzielnie odkrywać i rozwijać swoje zdolności, komunikatywny, znający biegle co najmniej jeden język obcy.
Jeżeli chciałbyś rozwijać swoje zainteresowania w określonej dziedzinie, masz uzdolnienia plastyczne, taneczne, literackie lub czujesz, że dobrze radziłbyś sobie w szkolnej gazetce, przy organizacji imprez szkolnych lub wspierał swoją pomocą innych, nie czekaj! „Szkolny program wspierania uzdolnień” wymienia obszary, w których szkoła, nauczyciele i inni specjaliści mogą pomóc ci w realizacji twoich zainteresowań.
Obszary Predyspozycje Opiekun Uwagi
artystyczno-humanistyczny: – muzyczne Paulina Skibiszewska
– taneczne Anna Popek
– teatralno-recytatorskie Elżbieta Pieniążek, Magdalena Tryścień
– językowe Marta Sobocińska j. ang.
informatyczno-ekonomiczny: – informatyczne Tomasz Borowiak – koło inf.
(z elementami przedsiębiorczości)
– matematyczne Grażyna Durał
Grzegorz Janek
Donata Stankiewicz
– kl. I-II
– konkursy
– dla maturzystów
– ekonomiczne Angelika Marciniak,Anna Olczak

Anna Bielecka, Joanna Naparło

– Koło Młodego Przedsiębiorcy
– olimpiady i konkursy
– koło „Z klasy do kasy”
sportowo-turystyczny: – sportowe Mateusz Łupak

Mariusz Madej

Anna Popek

 – piłka nożna  dziewcząt
– siatkówka
– tenis stołowy taniec,
– turystyczne Elżbieta Wasielewska
– fotograficzno-przyrodnicze Grzegorz Janek, Anna Dyrcz
– przyrodnicze Anna Malinowska LOP
społeczno-organizacyjny: – gastronomiczne Justyna Chmielewska Koło Młodego Gastronomwa
– wolontariat Monika Szajpowska – Kędzierska, Alicja Głogowska
Stefania Wiśniewska
Anna Dyrcz
– wolontariat
– Caritas
– Honorowy krwiodawca

Masz jakieś pytania? Zgłoś się do nauczycieli – opiekunów poszczególnych sekcji.