Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Już teraz na wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia, szkoła może wydać elektroniczną wersję tradycyjnej, papierowej legitymacji.

Co to takiego mLegitymacja?

mLegitymacja szkolna to bezpieczne narzędzie, dzięki któremu uczniowie potwierdzą przysługujące im uprawnienia za pomocą telefonu komórkowego. To dokładnie to samo, co „zwykła” legitymacja szkolna, ale w telefonie. Wszystko dzięki aplikacji mObywatel, którą trzeba będzie ściągnąć na telefon. mLegitymacje będą dostępne dla telefonów z systemem Android (wersja 6.0 lub nowsza) i  iSO  (wersja 10.3 lub nowsza).
Mobilna wersja legitymacji szkolnej będzie uzupełnieniem jej standardowych form – papierowej lub plastikowej karty.

Czym dokładnie jest mLegitymacja?

mLegitymacja to część aplikacji mObywatel.

Co z niej wyczytamy?

Przede wszystkim wiek ucznia, informację o tym czy legitymacja jest ważna, a ponadto dane, które można znaleźć na tradycyjnych legitymacjach:

 •   imię i nazwisko ucznia;
 •   numer legitymacji;
 •   datę wydania;
 •   termin ważności;
 •   status użytkownika (uczeń);
 •   datę urodzenia;
 •   PESEL;
 •   adres zamieszkania;
 •   nazwę i adres szkoły.

Z mobilnej wersji legitymacji będzie można korzystać w tych samych sytuacjach, co w przypadku „tradycyjnych” dokumentów. Za pomocą mLegitymacji potwierdzimy status ucznia podczas kontroli biletów. Będzie ona również podstawą do otrzymania przysługujących zniżek.

Jak działa mLegitymacja?

mLegitymacje szkolne wydawane będą uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. „Mobilna” legitymacja będzie mogła być wydana uczniowi, któremu uprzednio wydano legitymację szkolną. Okres ważności mLegitymacji będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi  legitymacji szkolnej  (przedłużenie ważności wspomnianej legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji).
mLegitymacja będzie unieważniana przez szkołę w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja.

Co należy zrobić, aby otrzymać mLegitymację?  

 1. Pobrać wniosek, wypełnić go i dostarczyć do sekretariatu szkoły:
  TU>wniosek dla ucznia pełnoletniego
  TU> wniosek dla ucznia niepełnoletniego
 2. Przesłać zdjęcie (jeśli nie zrobiono tego wcześniej) za pomocą poczty elektronicznej na adres: zseglogow@zse.glogow.pl (zdjęcie w postaci cyfrowej o rozdzielczości 354 × 496 lub jej wielokrotności w formacie JPG lub JPEG nie większe niż 5 MB).
  TU> Generator Zdjęć do mLegitymacji:  zdjecie-do-mlegitymacji-3Pobierz
 3. Oczekiwać w dzienniku elektronicznym na informację o odbiorze kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel
  (osobisty odbiór rodzica/pełnoletniego ucznia w sekretariacie).
 4. Zainstalować aplikację mObywatel ze sklepu Google Play  lub  Apps Store.
 5. W usłudze mLegitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji.
 6. Aby unieważnić mLegitymację (utrata telefonu, niepoprawne działanie, utrata tożsamości, rezygnacja z usług) należy pobrać, wypełnić i dostarczyć poniższy wniosek do sekretariatu szkoły:
  TU>wniosek o unieważnienie dla ucznia pełnoletniego
  TU> wniosek o unieważnienie dla ucznia niepełnoletniego

Załączniki dodatkowe:
        TU> Instrukcja mLegitymacji
        TU> Regulamin mLegitymacji
        TU> Procedura szkolna