100-lecie urodzin Św. Jana Pawła II – Wielkiego Patrona – Humanisty i Polaka, pozostającego zwykłym człowiekiem

Zamówienie publiczne pow. 30 000 – REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W GŁOGOWIE

TU> bezpośredni link do ogłoszenia na stronie BIP szkoły  

Powiat Głogowski uzyskał grant w wysokości 100 000,00 zł w ramach Programu „Zdalna Szkoła”


Powiat Głogowski uzyskał grant w wysokości 100 000,00 zł w ramach Programu „Zdalna Szkoła” obejmującym wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Uzyskane dofinansowanie przeznaczono na zakup 51 sztuk laptopów oraz 12 szt. dostępu do Internetu mobilnego.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pała II w Głogowie ramach Programu otrzymał: 
– 6 szt. laptopów
– 2 szt. dostępu do  internetu mobilnego.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” i współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wszystkie laptopy zostały już wypożyczone nauczycielom i uczniom z naszej szkoły, pomagając w zdalnym nauczaniu.