GODZINY    URZĘDOWANIA

Funkcja,
imię i nazwisko

Poniedziałek

Wtorek Środa Czwartek

Piątek

DYREKTOR
WOJCIECH JANISIO

7.30 – 15.30
10.30- – 13.00

10.00 – 15.30
10.30 – 13.00
7.30 –15.30
10.3 – 13.00
7.30 – 15.30
10.30 – 13.00

10.00 – 15.30

WICEDYREKTOR JOANNA SROGA

7.45 – 15.10
13.00 – 15.10

7.45 – 12.45
7.45 – 10.30
7.45 – 15.10
13.00 – 15.10
7.45 – 12.45
7.45 – 10.30

7.45 – 10.00
10.00 – 12.30
(co drugi piątek)
9.30 – 13.30

WICEDYREKTOR MAJA STACHOWIAK

7.45 – 12.45
7.45 – 10.30

7.45 – 15.10
13.00 – 15.10
7.45 – 12.45
7.45 – 10.30

7.45 – 15.10
13.00 – 15.10

7.45 – 10.00
10.00 – 12.30
(co drugi piątek)
9.30 – 13.30

 

KOORDYNATOR   ds.   BEZPIECZEŃSTWA

ANGELIKA MARCINIAK

7.45 –13.25

8.50 – 14.15 8.50 – 12.30 7.45 – 14.15

7.45 – 12.30

SEKRETARIAT     7.30 – 15.30

 

PEDAGODZY SZKOLNI 

Funkcja,
imię i nazwisko

Poniedziałek

Wtorek Środa

Czwartek

Piątek

MONIKA SZAJOWSKA – KĘDZIERSKA –
1Ap, 1Lp, 1Hp,
2Lp,2a,
3h, 3Hp, 3Ip,3l, 3Lp
4h, 4l

10.00 – 14.45
konsultacje dla rodziców
13.45-14.45

7.50- 12.50 7.50- 12.50 

10.00- 14.45
konsultacje dla rodziców
13.45-14.45

10.00- 12.30

DARIA SAPIAN
1Cp, 1Rp, 1Ep,
2Cp, 2 Rp, 2 Ep, 2 Hp
3 Cp, 3 Ep, 3 Fp, 3C, 3E, 3A, 3 Ap, 4c, 4e
 

7.50- 11.30

 

 9.40- 14.45
konsultacje dla rodziców
13.45-14.45
9.40- 14.45
konsultacje dla rodziców
13.45-14.45

7.50- 8.40

9.50- 12.40

 7.50- 12.30

 

KIEROWNIK   WARSZTATÓW   SZKOLNYCH

MAŁGORZATA DŁUGOSZ

9.00 – 11.00
(w zależności od potrzeb)

  
 

KOORDYNATOR   PROJEKTÓW

EDYTA POROSŁO

   dyżur w zależności od potrzeb

                                             

CZAS   PRACY   BIBLIOTEKI 

IMIĘ I NAZWISKO

PONIEDZIAŁEK

WTOREK ŚRODA  CZWARTEK

PIĄTEK 

 MAGDALENA  TRYŚCIEŃ

 7.45- 14.30

 7.45 –14.30 7.45 – 15.15  7.45 – 14.30

7.45 – 14.30

 

                                                               CZAS PRACY    PIELĘGNIARKI    SZKOLNEJ DOMMED  ( umowa z NFZ)

IMIĘ I NAZWISKO

 PONIEDZIAŁEK 

WTOREK   ŚRODA   CZWARTEK

 PIĄTEK

BOGUSŁAWA   JAMRÓZ 

12.00– 15.05

 7.30 – 15.05  12.00 – 15.05  7.30 – 15.05

 12.00 – 15.05