Tytuł projektu –  „Praktyka ERASMUS+ kluczem do sukcesu zawodowego”

1.   TU>  Ogólne informacje o projekcie i harmonogram działań

2.     TU> Ogólne informacje o naborze – II tura  

3.     TU> Regulamin naboru

4.     TU> Rozmowa kwalifikacyjna

5.     TU> Procedura odwoławcza

6.     TU> Formularz rekrutacyjny  – do pobrania

7.    TU>  Zgoda rodzicówdo pobrania

8.    TU>  Ankieta dla uczniów do pobrania

9.  TU>Komunikat dotyczący wyników naboru

10. TU> Lista główna i rezerwowa