Projekt: Szansa w zawodowcach.
Planowany okres realizacji: 01.09.2018-31.08.2020 r.
Realizacja projektu  – w związku z pandemią – zostaje przedłużona do końca lipca 2021 roku

TU> DOKUMENTY DO POBRANIA
Projekt dedykowany jest ( 1000 ) uczniów i uczennic oraz ( 50 ) nauczycieli ze szkół: Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonardo da Vinci w Głogowie ( Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia ), Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie, Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie ( Tech.), Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie ( Tech. I BSIS ), Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie ( Tech.). Wsparcie stanowi odpowiedź na problemy zdiagnozowane przez przedstawicieli Szkół kształcenia zawodowego ( w ramach 5 zespołów szkół )
W wyniku spotkań w okresie IX-X 2017 dyrekcji szkół ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/ek jak i szkół, w tym oczekiwania pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy.

Za główne formy wsparcia obrano realizację staży zawodowych ( w tym dla nauczycieli ), organizację dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów/ stypendium specjalisty czy zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach, doposażenie pracowni zawodowych oraz działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wszystkie formy będą realizowane na każdym ich etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym przede wszystkim z pracodawcami. Wśród uczniów zaważono potrzebę podniesienia motywacji oraz ambicji do ciągłego doskonalenia swojej wiedzy w danej branży/zawodzie. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS muszą stanowić uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły.

Cel główny: Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 1000 uczniów/uczennic (437K) i 50 nauczycieli (30K) 5 szkół powiat
głogowskiego, w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy, we współpracy z pracodawcami
w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 1 : Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych  807 uczniów (350K), we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji
staży.

Cel szczegółowy 2: Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 1000U, we współpracy z otoczeniem społ. – gosp. w obszarze realizacji szkoleń i warsztatów
specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3: Dostosowanie 10 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4: Podniesienie kompetencji oraz zyskanie kwalifikacji przez 50 nauczycieli/ek.

Cele stanowią odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonardo da Vinci w Głogowie ( Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia ), Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie, Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie ( Tech.), Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie ( Tech. I BSIS ), Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie ( Tech.), w zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania zawodowego oraz potrzeb U i N w ścisłej kontroli z przeprowadzoną analizą potrzeb oraz oczekiwań po stronie pracodawców. Zaplanowane działania stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do U i N.

 Planowane efekty:
Realizacja  zawodowych 1000 uczniów i uczennic ze szkół: Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonardo da Vinci w Głogowie ((Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia ), Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie, Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie ( Tech.), Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie ( Tech. I BSIS ), Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie ( Tech ), organizacja dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów/ stypendium, doposażenie pracowni zawodowych oraz działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Wartość projektu: 4 840 985,22 zł

SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROJEKTU UNIJNEGO „SZANSA W ZAWODOWCACH”

Przez dwa lata (do 31.08.2020 r.) w naszej szkole będzie realizowany projekt unijny „Szansa w zawodowcach”. W projekcie zaplanowano udział dla 19 nauczycieli (zawodowców) i 422 uczniów z wszystkich kierunków (zarówno z klas technikum jak i z klas branżowych i z klasy zasadniczej). W ramach projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w szeregu wartościowych zajęć. Są to kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia językowe, wycieczki. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Wszystkie kursy i warsztaty prowadzone będą w naszej szkole. Będą to zajęcia popołudniowe lub sobotnie.

Kursy zawodowe specjalistyczne: 

 • Kurs barmański 20 h/grupę; 4 grupy 10 osobowe
 • Kurs kelnerski 20 h/grupę; 5 grup 10 osobowych
 • Kurs florystyczny 18 h/grupę; 3 grupy 10 osobowe
 • kurs dekoracji potraw i stołów 20 h/grupę; 2 grupy 10 osobowe
 • kurs baristy 20 h/grupę; 5 grup 10 osobowych
 • Kurs carvingu 10 h/grupę; 4 grupy 10 osobowe
 • Kurs sommelier 18 h/grupę; 2 grupy 10 osobowe
 • Kurs obsługa wózka widłowego 30 h/grupę:   2 grupy 10 osobowe (10h teoria, 20h jazda)
 • Kurs obsługa konsumenta – serwis specjalny:  18 h/grupę; 2 grupy 10 osobowe
 • Kurs Animator czasu wolnego 18 h/grupę;3 grupy 10 osobowe
 • Kurs obsługa kasy fiskalnej 20 h/grupę; 6 grup 10 osobowych
 • Kurs nowoczesny sekretariat 15 h/grupę; 2 grupy 10 osobowe
 • Zajęcia z dietetyki 10h/grupa; 2 grupy 10 osobowe
 • Rachunkowość w firmie – PKPiR – 16 h/grupę; 2 grupy 10 osob
 • Prowadzenie rachunkowości – 16 h/grupę; 1 grupa 10 osob
 • Zajęcia z hotelarstwa – 10 h/grupę; 1 grupa 10 osobowa
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu T.06; 20 h/grupę 2 grupy 10 osobowe

Cykl warsztatów specjalistycznych – kulinarnych, hotelarskich, ekonomicznych i logistycznych:

 • Warsztaty Nowoczesne techniki kulinarne 8 h/grupę 2 grupy 10 osobowe
 • Warsztaty kuchnie regionalne Polski- 8 h/grupę 1 grupa 10 osobowa
 • Warsztaty Housekeeping w hotelu – 8 h/grupę 3 grupy 10 osobowe
 • Warsztaty śniadania hotelowe 8 h/grupę 2 grupy 10 osobowa
 • Warsztaty Usługi świadczone w hotelach Wellnees&SPA 8 h/grupę; 2 grupy 10 osobowe
 • Warsztaty Archiwum Państwowe – funkcjonowanie 6 h/grupę; 2 grupy 10 osobowe
 • Warsztaty profesjonalna organizacja narad i konferencji 8 h/grupę; 3 grupy 10 osobowe
 • Warsztaty kuchnia molekularna 7 h/grupę; 4 grupy 10 osobowe
 • Warsztaty „5S i ergonomia” 6 h/grupę; 2 grupy 10 osobowe 

ZAJĘCIA WYJAZDOWE

Zajęcia specjalistyczne na uczelniach wyższych: 

 • Oznaczanie składników odżywczych w żywności i ich znaczenie dla człowieka (cykl 10 spotkań Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – 5 spotkań po 6/8 godzin – 3 grupy 10 osobowe (30 osób + 2 opiekunów)
 • Negocjacje handlowe, obsługa klienta (Wyższa Szkoła Bankowa Wrocław) 6/8 godzin – 3 grupy 10 osobowe (30 osób + 2 opiekunów)
 • Organizacja SPA i Wellness w hotelarstwie (Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu) 6/8 godzin – 3 grupy 10 osobowe (30 osób + 2 opiekunów)

Szkolenie z języka obcego zawodowego branżowego – w formie praktycznych warsztatów (angielski lub niemiecki – do wyboru).

Język angielski branżowy – 35h/grupa; 2 grupy 10 osobowe
Język niemiecki branżowy – 35h/grupa; 2 grupy 10 osobowe

Wycieczki zawodoznawcze i targi branżowe
Wycieczki – opłacony przejazd, bilety wstępu, wyżywienie (obiad) a w przypadku wycieczek dwudniowych – nocleg i wyżywienie (śniadania, obiady i kolacje). 

 • Targi Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack;
 • Lotnisko Ławica Poznań;
 • DB Schenker Tarnowo Podgórne
 • Port Lotniczy Wrocław-Strachowice
 • DHL Global – Wrocław
 • Raben Logistics Polska Wrocław
 • LOGIPAK Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu Poznań
 • Port Morski Gdynia (z noclegiem)
 • Hotel Gołębiewski Karpacz
 • Winnica w Jaworku
 • NBP, GPW i Sejm – Warszawa – (z noclegiem)
 • Targi Wyposażenia Hoteli Invest Hotel Poznań
 • Międzynarodowe Targi Turystyczne Wrocław
 • Międzynarodowe Targi Gastronomiczne Euro Gastro Wrocław
 • Hotel Spa dr Irena Eris Polanica Zdrój
 • Hotel Copernicus w Toruniu – (2 dni z noclegiem)

340 uczniów będzie mogło odbywać staż płatny. 40 uczniów będzie mogło odbyć staż poza województwem. Zwrot kosztów dojazdu do kwoty 200 zł. Uczeń rozlicza się na podstawie dokumentów zarówno jeśli dojeżdżał komunikacją publiczną (dołącza bilety)  jak i samochodem.
Staże można załatwiać sobie indywidualnie – na własną rękę. Musi być podpisana umowa.
Staż trwa 4 tygodnie (musi być przepracowane co najmniej  160 godzin).
Staż jest płatny w kwocie 1700 zł na rękę. Uczestnik dostaje odzież roboczą – adekwatną do zawodu.
Dobrym rozwiązaniem jest realizacja stażu w czasie praktyki. Staż nie musi być odbyty w całości. Można przepracować np. 2 tygodnie w ramach praktyki i w późniejszym czasie wypracować drugą część. W gastronomii można realizować staż pracując w weekendy. Uczniowie klas IV mogą odbyć staż również w czerwcu lub w wakacje po skończeniu szkoły (do 31 sierpnia).
Każdy kto chce odbyć staż musi skorzystać także z innej formy wsparcia  np. idzie na kurs, szkolenie, warsztaty. I odwrotnie każdy kto zapisuje się na kurs idzie na staż.
W II roku realizacji projektu zostaną ufundowane stypendia naukowe dla najlepszych 5 osób przez 10 miesięcy w kwocie 1000 zł miesięcznie.
Informacja o ofercie szkoleniowej jest wywieszona na tablicy w okolicy biblioteki przy sali nr 15 i w korytarzu  budynku warsztatów szkolnych przy ul. Jedności Robotniczej. O terminach realizacji zainteresowani będą informowani w późniejszym czasie.
Jeśli któraś oferta będzie cieszyła się szczególnym zainteresowaniem będziemy przeprowadzać rekrutację zgodnie z zasadami rekrutacji.

Osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest  Angelika Marciniak – sala nr 9 lub w pokoju 12. Tam też można zapisywać się na poszczególne kursy i warsztaty. Na listy można wpisywać się do 9 listopada br.