Uwaga zmiana planu od 16 grudnia!

Już na stronie w zakładce uczeń!

Nauczanie zdalne w Ekonomiku od 13 do 17 grudnia

Co dalej, zobaczymy – w zależności od tego, jakie przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw
15 grudnia ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych! 
Nie zapomnij!

Nowy projekt zawodowy w Ekonomiku – wnioski do 17 grudnia

Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie informuje, że w szkole realizowany jest krótkoterminowy projekt unijny “Kontynuacja praktyk zawodowych Erasmus+ w niemieckich przedsiębiorstwach
branży hotelarsko-gastronomicznej i logistycznej”.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 76 944,00 euro

Projekt realizowany będzie w dwóch turach:

I Tura 19.04.2022- 16.05.2022

II Tura 5.03.2023- 1.04.2023

W pierwszej turze przewidzianych jest 8 miejsc dla uczniów kierunków hotelarskich oraz 8 miejsc dla uczniów kierunków gastronomicznych.

W drugiej turze przewidzianych jest 5 miejsc dla uczniów kierunków hotelarskich, 5 miejsc dla uczniów kierunków gastronomicznych oraz 4 miejsca dla uczniów klas logistycznych.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dostępne na stronie do pobrania dokumenty:

https://zse.glogow.pl/kontynuacja-praktyk-zawodowych-erasmus-w-niemieckich-przedsiebiorstwach-branzy-hotelarsko-gastronomicznej-i-logistycznej-2022-2023/

i dostarczyć go je sekretariatu do 17 grudnia 2021 r.

Rekrutacja:

Zespół rekrutacyjny, w którego skład wejdą: pedagog szkolny, kierownik praktyk, nauczyciel germanista oraz  przedstawiciel zespołu do spraw projektów, przeprowadzi rekrutację do I tury do 28 stycznia 2022 roku.

TU> Regulamin rekrutacji

Na wyniki rekrutacji wpływ mają:

  • ocena z zachowania – roczna lub półroczna (1-6 punktów rekrutacyjnych)
  • ocena z j. niemieckiego- roczna lub półroczna (1-6 punktów rekrutacyjnych)
  • średnia ocen z przedmiotów zawodowych – roczna lub półroczna
  • zaangażowanie w życie szkoły – wolontariat, udział w imprezach szkolnych, olimpiadach i konkursach (1-6 punktów rekrutacyjnych)
  • rozmowa kwalifikacyjna na temat udziału w projekcie, częsciowo w języku niemieckim,
  • dodatkowy punkt otrzymują osoby z terenów wiejskich lub w trudnej sytuacji rodzinnej

Święta Zmarłych – Wszystkich Świętych i Zaduszki

W dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, a także następnego dnia (Dzień Zaduszny – 2 listopada) Polacy odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby swoich bliskich kwiatami i zapalić znicze. Dzień Zaduszny, zwany też Zaduszkami, dla katolików łacińskich, i wielu innych chrześcijan, to dzień modlitw za wszystkich wiernych zmarłych. Dzień 1 listopada był dniem wolnym od pracy, również w czasach PRL-u, ale kładziono nacisk na świeckość tego święta – nazywano je Świętem ZmarłychDniem Zmarłych lub Dniem Zmarłych i Poległych.
Nie zapomnijmy zapalić zniczy na grobach także tych zapomnianych zmarłych. Niech żadna mogiła w tych dniach nie pozostanie bez światła i modlitwy.