Skład Prezydium Rady Rodziców
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
w roku szkolnym 2023/2024
(kontakt przez Dziennik Unet+ – Wiadomości)

 

  1. Przewodniczący –   Marzena  Miałkowska – kl.  V Ep
  2. Wiceprzewodniczący – Joanna Białek – kl. III CRp
  3. Sekretarz – Anna Jasińska – kl. I Ap
  4. Skarbnik – Justyna Michalczak-Grygiel – II Cp
  5. Członek – Monika Kasprzyk – III Hp 
  6. Członek – Barbara Rusiłowicz – IV Cp