Skład Prezydium Rady Rodziców
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
w roku szkolnym 2022/2023
(kontakt przez Dziennik Unet+ – Wiadomości)

 

  1. Przewodniczący –   Marzena  Miałkowska – kl.  IV Ep
  2. Wiceprzewodniczący – Joanna Białek – kl. II CRp
  3. Sekretarz –  Małgorzata Boś – kl. I Bp
  4. Skarbnik –  Justyna Michalczak-Grygiel – I Cp
  5. Członek –  Joanna Zborowska – I Lp
  6. Członek –  Jadwiga Świderska – II Ep
  7. Członek – Iwona Kowalska – II Ap
  8. Członek –  Barbara Rusiłowicz – III Cp