230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

 

LINK – Obraz „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” Jana Matejki z 1891 r. (Wikimedia Commons)

Smutna rocznica – pamiętamy!

Życzenia świąteczne

Gdy życzenia zdrowych świąt przestają być banalne,
A spotkania w rodzin gronie wręcz… niezalecalne,

Mocy Pana, co zmartwychwstał, życzymy Wam szczerze!
By pachniało… jak zawsze – i wszystko w tej mierze!
By smakował chrzan, jajko, święconka z koszyka,
Żeby – tak jak zawsze – można się spotykać,
Byśmy zwyciężyli wirusów mutacje
I mogli w komplecie także zjeść… kolacje.

Wybaczcie, że kartek zabraknie w tym roku –
Wirusa nam przyszło doświadczać uroków!  😉

przyjaciołom – cała społeczność szkolna Ekonomika

A.D.2021

Nauka zdalna przedłużona do 28 marca – Komunikat MEiN

Nauka zdalna w szkołach – nowe zasady organizacji pracy szkół w wybranych województwach od 15 do 28 marca

12.03.2021

Od poniedziałku, 15 marca br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych z województw: lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego będą mieli zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym. Dzieci i młodzież ze starszych klas nadal uczą się zdalnie. W pozostałych województwach nic się nie zmienia. Szkoły i placówki oświatowe w najbliższych dwóch tygodniach będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach.

Grafika z tekstem: "Nauka zdalna w szkołach – nowe zasady organizacji pracy szkół w wybranych województwach od 15 do 28 marca"

Województwa pomorskie, mazowieckie i lubuskie

Od 15 do 28 marca w województwach pomorskim, mazowieckim i lubuskim zajęcia dla uczniów klas I-III będą prowadzone hybrydowo, tzn. naprzemiennie. Co to w praktyce oznacza? Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby zorganizować naukę stosując następujące zasady:

  • nie więcej niż 50 proc. uczniów ma zajęcia w budynku szkoły;
  • co najmniej 50 proc. uczniów ma lekcje zdalnie.

Każdy dyrektor najlepiej zna specyfikę swojej szkoły, dlatego nie wskazujemy, ile dni jedna grupa uczniów powinna być w szkole, a ile dni druga. To decyzja dyrektora, który ustali harmonogram prowadzenia zajęć, biorąc pod uwagę – w miarę możliwości – równomierne i naprzemienne rozdzielenie nauki na tryb zdalny i stacjonarny.

Starsi uczniowie z tych regionów będą uczyć się na dotychczasowych zasadach. Utrzymane są również zasady pracy placówek wychowania przedszkolnego.

Województwo warmińsko-mazurskie

W województwie warmińsko-mazurskim na kolejne dwa tygodnie zostają utrzymane ograniczenia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, z tym że ograniczenia te będą polegać na wprowadzeniu zasad nauczania hybrydowego. Dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować naukę stosując następujące zasady:

  • nie więcej niż 50 proc. uczniów ma zajęcia w budynku szkoły;
  • co najmniej 50 proc. uczniów ma lekcje zdalnie.

Analogicznie jak w przypadku województw pomorskiego, mazowieckiego i lubuskiego nie wskazujemy, ile dni jedna grupa uczniów powinna być w szkole, a ile dni druga grupa. O tym decyduje dyrektor szkoły.

Pozostałe dzieci i młodzież ze szkół oraz placówek uczą się w trybie zdalnym.

Nauka w pozostałych województwach

W pozostałych częściach kraju szkoły i placówki, w tym szkoły i placówki specjalne, będą funkcjonowały tak jak dotychczas. Ponadto utrzymane zostały dotychczasowe rozwiązania dotyczące dziecka niepełnosprawnego lub ucznia, który nie ma możliwości nauki w domu.

Bez zmian pozostają zasady na jakich funkcjonują szkoły podstawowe i ponadpodstawowe: sportowe, mistrzostwa sportowego oraz szkoły z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw)

Zaczynamy próbne egzaminy maturalne – dzisiaj j. polski


https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/marzec-miesiacem-egzaminow-probnych-w-szkolach?fbclid=IwAR3aK90Qe-FYKPFmkvo5t2ap-GQ5r7FXlvnM0MMOItTNIL9CEOc-3fvL7LE