Rusza nabór do programu Erasmus Plus na rok 2022/2023

Rusza nabór do programu Erasmus Plus na rok 2022/2023 w ramach Akredytacji w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Projekt skierowany do uczniów z kierunków: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista i technik rachunkowości. Zapraszamy do składania wniosków.

Informacja o projekcie:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie informuje, że szkoła otrzymała akredytację na lata 2022-2027 w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-VET-000043465

Przyznana kwota dofinansowania na rok 2022/2023 wynosi 55 973 euro w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe

przez: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie

Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-VET-000043465

W ramach tegorocznego budżetu realizowane będą następujące mobilności:

 1. 5.03.2023- 2.04.2023- czterotygodniowe praktyki zawodowe dla zawodów technik ekonomii i technik rachunkowości (10 osób). Praktyki odbędą się w Lipsku (Niemcy) przy wsparciu organizacji Vitalis.
 2. 5.03.2023- 2.04.2023 – czterotygodniowe praktyki zawodowe dla zawodów technik hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk. (10 osób). Praktyki odbędą się w Turyngii przy wsparciu organizacji Siegmundsburger Werraquelle.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dostępne na stronie internetowej:

 • formularz zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( i zgodę rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich)
  i dostarczyć go do sekretariatu do 17 października 2022 r.
 • założyć konto walutowe w celu wypłacenia kieszonkowego.

Rekrutacja:

Zespół rekrutacyjny w którego skład wejdą: pedagog szkolny, kierownik praktyk, nauczyciel języków obcych, nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz  przedstawiciel zespołu do spraw projektów przeprowadzi rekrutację do 31 października 2022 roku.

Na wyniki rekrutacji wpływ mają:

 1. Ocena z zachowania – roczna lub półroczna (1-6 punktów rekrutacyjnych)
 2. Ocena z j. obcego- roczna lub półroczna (1-6 punktów rekrutacyjnych)
 3. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – roczna lub półroczna
 4. Zaangażowanie w życie szkoły – wolontariat, udział w imprezach szkolnych, olimpiadach i konkursach (1-6 punktów rekrutacyjnych)
 5. Rozmowa kwalifikacyjna na temat udziału w projekcie,

Dodatkowy punkt otrzymują osoby z terenów wiejskich lub w trudnej sytuacji rodzinnej

Dokumenty do pobrania:

TU>Regulamin rekrutacji , Akredytacja 20222023
TU>Wniosek
TU>Zgoda rodzica

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Godz.8.30 – klasy IV spotkania z wychowawcami
Godz. 9.00  – apel na boisku dla wszystkich lub w sali gimnastycznej 
po apelu spotkania z wychowawcami klas młodszych

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Przydział sal na spotkanie z wychowawcą

Lp. Klasa Wychowawca

 

Sala
  1. 1Ap Aneta Kowalec 6
  2. 1Bp Justyna Wierzbicka 4
  3. 1Cp Szafran Dorota 3
  4. 1Ep Grzelczak Elżbieta 13
  5. 1Hp Joanna Knysz 25
  6. 1Lp Joanna Naparło 20
  7. 1Rp Małgorzata Walewska-Szulc 22
  8. 2Ap Paweł Tadajewski 31
  9. 2Cp+2Rp Alicja Głogowska 5
10. 2Ep Justyna Różańska 24
11. 2Hp Patrycja Bok- Metelska 9
12. 2Lp Ewelina Nawrot 17
13. 3Ap Michał Kumor 15
14. 3Cp+2Rp Agnieszka Pielech 18
15. 3Ep+3Hp Ewa Sulej 25
16. 3Lp Katarzyna Król 30
17. 4c Elżbieta Pieniążek 24
18. 4l Marta Sobocińska 6
19. 4e Agnieszka Maciszewska 9
20. 4h Edyta Porosło 18
21. 4Cp Anna Popek 25
22. 4Fp Justyna Chmielewska 13
23. 4Ep Mariusz Madej 20
24. 4Hp Mateusz Łupak 31
25. 4Ip Małgorzata Karamucka 17
26. 4Lp Anna Bielecka 8

 

102 rocznica Cudu nad Wisłą i święto Wojska Polskiego – Pamiętamy!


 kliknij w obraz – link do filmu animowanego o Bitwie o Warszawę, zwanej Cudem nad Wisłą

godz. 10.00 – klasy technikum – I Cp, I Ep, I Hp, I Lp, I Rp – parter

1Cp – sala nr 3

1Ep – sala nr 4

1Hp – sala nr 5

1Lp – sala nr 8

1Rp – sala nr 9

godz. 11.00 – klasy szkoły branżowej – I Ap, I Bp – I piętro

1Ap – sala nr 17

1B – sala nr 18

Zapraszamy uczniów i rodziców!
(wykaz konkretnych sal, w których odbędą się spotkania, będzie wywieszony przy wejściu do szkoły)

1 września – po apelu – test z języka angielskiego dla osób chętnych w danych klasach – będzie decydował
o przydziale do grup zaawansowanych

Prosimy o przyniesienie na spotkanie wpisowego – 100 zł – na zakup strojów, kart dostępowych, wyrobienie identyfikatorów, konserwację i remont szafek uczniowskich – w tym składka na Radę Rodziców (30 zł)  

Terminy badań w Sanepidzie dla klas gastronomicznych i hotelarskich

Terminy zgłoszeń na badania  w Sanepidzie klas gastronomicznych i hotelarskich:

I Ap – 17,18,19 sierpnia 

I Bp – 22,23,24 sierpnia

I Ep – 25,26,29 sierpnia

I Hp – 30,31 sierpnia i 1 września

TU> Wskazówki do badań sanitarno-epidemiologicznych 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego – piątek 24 czerwca, godzina 9.00

24 czerwca – piątek godzina 900

Spotykamy się na szkolnym boisku, po zakończeniu uroczystości wychowawcy ze swoimi klasami  przechodzą do sal wg porządku:

 Mile widziane stroje galowe – świętujmy ten dzień wspólnie!

Lp. Klasa Wychowawca

 

Sala
  1. 1Ap Paweł Tadajewski 20
  2. 1Cp+1Rp Alicja Głogowska 4
  3. 1Ep Justyna Różańska 29
  4. 1Hp Patrycja Bok- Metelska 25
  5. 1Lp Ewelina Nawrot 15
  6. 2Ap Michał Kumor 23
  7. 2Cp+2Rp Agnieszka Pielech 18
  8. 2Ep+2Hp Ewa Sulej 31
  9. 2Lp Katarzyna Król 8
10. 3a Małgorzata Bojko 28
11. 3c Elżbieta Pieniążek 24
12. 3l Marta Sobocińska 6
13. 3e Agnieszka Maciszewska 9
14. 3h Edyta Porosło 27
15. 3Ap Monika Markowicz 17
16. 3Cp Anna Popek 3
17. 3Ep Mariusz Madej 22
18. 3Hp Mateusz Łupak 14
19. 3Ip Małgorzata Karamucka 5
20. 3Lp Anna Bielecka 30
21. 3Fp Justyna Chmielewska 13

 

25 maja g. 16.00 – ważne zebrania z rodzicami – m. in. poinformowanie o propozycjach ocen i możliwościach ich poprawy

Zebrania z rodzicami 25. 05. 2022r.

 Godzina 1600

Wszyscy nauczyciele są do Państwa dyspozycji  od 16.00 d0 17.00
o 16.30 zebranie zarządu Rady Rodziców w gabinecie dyrektora
Zapraszamy! 

 

Lp.      Klasa                 Wychowawca                      Sala
  1.   1Ap Paweł Tadajewski 20
  2. 1Cp+1Rp Dorota Szafran 4
  3. 1Ep Justyna Różańska 29
  4. 1Hp Patrycja Bok- Metelska 25
  5. 1Lp Ewelina Nawrot 15
  6. 2Ap Michał Kumor 23
  7. 2Cp+2Rp Agnieszka Pielech 18
  8. 2Ep+2Hp Ewa Sulej 31
  9. 2Lp Katarzyna Król 8
10. 3a Małgorzata Bojko 28
11. 3c Elżbieta Pieniążek 24
12. 3l Marta Sobocińska 6
13. 3e Agnieszka Maciszewska 9
14. 3h Edyta Porosło 27
15. 3Ap Monika Markowicz 17
16. 3Cp Anna Popek 3
17. 3Ep Mariusz Madej 22
18. 3Hp Mateusz Łupak 14
19. 3Ip Małgorzata Karamucka 5
20. 3Lp Anna Bielecka 30
21. 3Fp Justyna Chmielewska 13

231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

 

LINK – Obraz „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” Jana Matejki z 1891 r. (Wikimedia Commons)