Rada rodziców wybrała ofertę ubezpieczeniową,
której warunki znajdą Państwo poniżej –  patrz >Załączniki.
Na wpłaty – 53 zł – za cały rok szkolny – czekamy do 16 października – do 10 października proszę o wpłacanie
kwot wychowawcom klas.

Od 7 października wpłaty będą przyjmowane w sekretariacie szkoły.

>Oferta

>OWU NNW Szkolne IV RODO

>Druk zgłoszenia roszczenia

>Jak można zgłosić szkodę

W razie wątpliwości i dodatkowych pytań:


Agent Ubezpieczeniowy
Wojciech Ratajczak tel: 793-697-093
67-200 Głogów, ul. Gomółki 22