Kadra Pedagogiczna Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie w roku szkolnym 2021/2022

Język polski:


mgr Wojciech Janisio – także  filozofia – dyrektor
mgr Elżbieta Pieniążek
mgr Elżbieta Przyszlakowska – przewodniczący zespołu przedmiotów ogólnokształcących
mgr Maja Stachowiak – wicedyrektor
mgr Jolanta Wilczyńska

Język angielski:


mgr Patrycja Bok-Metelska
mgr Anna Idzikowska – Majchrzak
mgr Joanna Knysz
mgr Ewelina Nawrot
mgr Marta Sobocińska
mgr Magdalena Stawarz
mgr Marta Szuszkiewicz
mgr Mieczysława Murak – także historia

Język niemiecki:


mgr Alicja Głogowska
mgr Monika Młodecka
mgr Dorota Szafran – przewodniczący zespołu języków obcych
mgr Kamila Szajnicka
mgr Edyta Porosło
mgr Ewa Sulej
mgr Aneta Radziejewska-Bacia

Matematyka:


mgr Dorota Kamińska
mgr Grzegorz Janek
mgr Donata Stankiewicz
mgr Barbara Kazana
mgr Krzysztof Kozak
dr Iwona Grombik-Suwała – także fizyka

Fizyka:


mgr Katarzyna Król – także informatyka
dr Iwona Grombik-Suwała – także matematyka


Biologia:


mgr Małgorzata Karamucka
mgr Monika Markowicz – przewodnicząca zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Chemia:


mgr Monika Markowicz

Wychowanie fizyczne:


mgr Mateusz Łupak
mgr Mariusz Madej – przewodniczący zespołu nauczycieli WF
mgr Anna Popek
mgr Michał Kumor
mgr Paweł Tadajewski
mgr Mirosław Słowik

Geografia


mgr Małgorzata Karamucka
mgr Arleta Nowak – także historia
mgr Dorota Szafran – także j. niemiecki

Edukacja dla bezpieczeństwa:


mgr Bogdan Sołtyszewski
mgr Barbara Lachowicz

Przedmioty ekonomiczno-logistyczne:


mgr Anna Bielecka
mgr Barbara Jagiełło
mgr Angelika Marciniak
mgr Joanna Mastaj
mgr Joanna Naparło
mgr Anna Olczak
mgr inż. Agnieszka Pielech – przewodniczący zespołu przedmiotów logistyczno – ekonomicznych
mgr Renata Sarbinowska
mgr Małgorzata Walewska-Szulc

Przedmioty gastronomiczno-hotelarskie:


mgr inż. Karolina Bogusz – Nikolin
mgr Małgorzata Bojko
mgr Tomasz Borowiak – także informatyka
mgr Justyna Chmielewska
mgr inż. Małgorzata Długosz – kierownik warsztatów szkolnych
mgr Elżbieta Grzelczak
mgr Monika Korytkowska
mgr Aneta Kowalec
mgr Agnieszka Maciszewska
mgr Justyna Różańska
mgr inż. Aneta Sroka
mgr inż. Barbara Tylak – przewodniczący zespołu przedmiotów hotelarsko – gastronomicznych
mgr Anna Idzikowska – Majchrzak
mgr Justyna Wierzbicka

Religia:


mgr Barbara Lachowicz
mgr Paulina Skibiszewska
ks. mgr Dariusz Ciołka

Etyka:


mgr Wojciech Janisio
mgr Barbara Lachowicz

Biblioteka:


mgr Magdalena Tryścień
mgr Paulina Skibiszewska

Pedagodzy szkolni:


mgr Daria Sapian – także j. niemiecki
mgr Monika Szajowska – Kędzierska
mgr Eliza Górska – pedagog specjalny

Doradztwo zawodowe:


mgr Elżbieta Grzelczak
mgr Angelika Marciniak