Kadra Pedagogiczna Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie w roku szkolnym 2020/2021

Język polski:


mgr Wojciech Janisio/także filozofia – dyrektor
mgr Elżbieta Pieniążek
mgr Elżbieta Przyszlakowska – przewodniczący zespołu przedmiotów ogólnokształcących
mgr Marta Szuszkiewicz – także j. angielski
mgr Maja Stachowiak
mgr Magdalena Tryścień
mgr Jolanta Wilczyńska

Język angielski:


mgr Patrycja Bok – Metelska
mgr Anna Idzikowska – Majchrzak
mgr Joanna Knysz
mgr Ewelina Marszałek – Nawrot
mgr Marta Sobocińska
mgr Magdalena Stawarz
mgr Marta Szuszkiewicz

Język niemiecki:


mgr Alicja Głogowska
mgr Monika Młodecka
mgr Dorota Szafran – przewodniczący zespołu języków obcych
mgr Kamila Szajnicka
mgr Edyta Porosło
mgr Ewa Sulej

Historia/Wos:


mgr Joanna Sroga – wicedyrektor
mgr Alicja Szpunar – wicedyrektor
mgr Bogdan Sołtyszewski – także edukacja dla bezpieczeństwa

Matematyka:


mgr Grażyna Durał
mgr Grzegorz Janek
mgr Donata Stankiewicz
mgr Barbara Kazana
mgr Krystyna Goj – Polowy

Fizyka:


mgr Katarzyna Król – także informatyka


Biologia:


mgr Małgorzata Karamucka
mgr Monika Markowicz

Chemia:


mgr Monika Markowicz

Wychowanie fizyczne:


mgr Mateusz Łupak
mgr Mariusz Madej – przewodniczący zespołu nauczycieli WF
mgr Andrzej Kwaśnik
mgr Anna Popek
mgr Michał Kumor
mgr Paweł Tadajewski

Geografia


mgr Małgorzata Karamucka
mgr Arleta Nowak

Edukacja dla bezpieczeństwa:


mgr Bogdan Sołtyszewski
mgr Andrzej Kwaśnik

Przedmioty ekonomiczne-logistyczne:


mgr Anna Bielecka
mgr Barbara Jagiełło
mgr Angelika Marciniak
mgr Joanna Mastaj
mgr Joanna Naparło
mgr Anna Olczak – przewodniczący zespołu przedmiotów logistyczno – ekonomicznych
mgr Agnieszka Pielech
mgr Renata Sarbinowska
mgr Krystyna Skrzydlewska

Przedmioty gastronomiczno-hotelarskie:


mgr Karolina Bogusz – Nikolin
mgr Małgorzata Bojko
mgr Tomasz Borowiak – także informatyka
mgr Justyna Chmielewska
mgr inż. Małgorzata Długosz – kierownik warsztatów szkolnych
mgr Elżbieta Grzelczak
mgr Monika Korytkowska
Aneta Kowalec
mgr Agnieszka Maciszewska
mgr Justyna Różańska
mgr Aneta Sroka
mgr inż. Barbara Tylak – przewodniczący zespołu przedmiotów hotelarsko – gastronomicznych
mgr Anna Idzikowska – Majchrzak
Justyna Wierzbicka

Religia:


mgr Barbara Lachowicz
mgr Paulina Skibiszewska
ks. mgr Dariusz Ciołka

Etyka:


mgr Wojciech Janisio
mgr Barbara Lachowicz

Wychowanie do życia w rodzinie:


mgr Alicja Szpunar

Wiedza o kulturze


mgr Alicja Szpunar

Biblioteka:


mgr Magdalena Tryścień
mgr Paulina Skibiszewska

Pedagodzy szkolni:


mgr Daria Sapian – także j. niemiecki
mgr Monika Szajowska – Kędzierska

Doradztwo zawodowe:


mgr Elżbieta Grzelczak
mgr Angelika Marcianiak

Tyflopedagogik:


dr Agnieszka Łachowska