TECHNIKUM nr 4  znajduje się wśród 10 najlepszych techników dolnośląskich
w RANKINGU TYGODNIKA „PERSPEKTYWY” 2021 

i na  pierwszym miejscu wśród techników w Głogowie!

To szkoła nie tylko dla dziewcząt!

To jedyna w Głogowie szkoła, którą odwiedził OSOBIŚCIE Prezydent RP!

Naszymi wyznacznikami są słowa PRAWDA, DOBRO, PIĘKNO – bliskie Św. Janowi Pawłowi II 
starożytna KALOKAGATHIA  – odzwierciedlenie szlachetnego i etycznego postępowania

U nas znajdziesz Głogowskie Okno Papieskie

        Jako jedyni w Głogowie posiadamy  Ogólnopolskie Certyfikaty:

„Szkoła Przedsiębiorczości”
– „Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu” (5 szkoła w Polsce!)

Ponad 60  lat  istnienia to:

tradycja, wiarygodność i wieloletnie doświadczenie,
• wysoko wykwalifikowana i osiągająca doskonałe wyniki kadra pedagogiczna – nauczyciele to w większości byli uczniowie naszej szkoły – to gwarantuje niepowtarzalną rodzinną atmosferą,
nowoczesne i w pełni wyposażone zaplecze dydaktyczne:
– pięć sal komputerowych z szybkim dostępem do Internetu
– sale symulacyjne – dydaktyczny standard w kształceniu zawodowym, pozwalające na praktyczne wykorzystanie
zdobytych wiadomości w wirtualnych firmach ekonomicznych, handlowych i gastronomicznych,
– w pełni skomputeryzowana biblioteka szkolna – nowoczesne multimedialne centrum informacyjne z super szybkim
łączem do internetu, z filmoteka lektur szkolnych
– nowoczesna siłownia,
– lustrzana salka gimnastyczna – przeznaczona specjalnie do gimnastyki i aerobiku,
– elektryczna bieżnia,

BEZPIECZEŃSTWO, które gwarantują portiernia z elektrozamkiem, identyfikatory osobiste uczniów i nauczycieli,
indywidualne elktroniczne karty dotykowe – klucz do drzwi  w obu budynkach, ochrona firmy PIAST I PEŁNY SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO,
gama SPRAWDZONYCH zawodów usługowych, KTÓRE DAJĄ DUŻE SZANSE NA RYNKU PRACY I STANOWIĄ  ŚWIETNĄ PODSTAWĘ DO BUDOWANIA KOLEJNYCH SZCZEBLI KARIERY ZAWODOWEJ:
   –  gwarantują nabycie umiejętności, pozwalających na założenie własnej firmy,
–  stwarzają większe szanse na znalezienie pracy już w czasie nauki, wakacji lub w czasie studiów,
– są poszukiwane także w krajach Unii Europejskiej, a więc dają możliwość szybkiego usamodzielnienia się.

Tutaj:

– autentycznie możesz wpływać na życie szkoły,
– zdobędziesz dobre przygotowanie do nauki na wyższych uczelniach,
– możesz uczestniczyć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, dzieki systemowi wspierania uzdolnień

– rozwijać zainteresowania: muzyczne, artystyczne, turystyczne, kulinarne i w zakresie estetyki i dekoracji,
– odbywać praktykę we własnych nowocześnie wyposażonych warsztatach szkolnych,
– wyjeżdżać na wszelkiego rodzaju targi, konferencje i sesje naukowe, wycieczki krajowe i zagraniczne, rajdy,
obozy letnie.

Oferujemy Ci także:

– opiekę medyczną, stomatologiczną
– bezpłatne WiFi dla uczniów
– możliwość korzystania z różnych form zajęć sportowych (siłownia, sala gimnastyczna, specjalna sala do ćwiczeń
  gimnastycznych),
– włączenie się w organizowanie zawodów na szczeblu powiatowym,
– stałą sprzedaż ciast i obiadów dla konsumentów na terenie warsztatów,
– wspaniała i szeroką możliwość podejmowania działań wolontariackich, w tym w ramach szkolnego Koła Caritas – jedynego
  wśród szkół ponadpodstawowych Głogowa
– być może już wkrótce możliwość wstąpienia do szkolnej drużyny harcerskiej