NAUKA  W  POLSCE + PRAKTYKA  W  NIEMCZECH = SUKCES  ZAWODOWY  UCZNIÓW  SZKÓŁ  POWIATU GŁOGOWSKIEGO

Rok szkolny 2018/2019    edycja II

Nr projektu:  2017-1-PL01-KA102-037629,  finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus + Akcja Mobilność edukacyjna

W czwartek 13.06.2019 roku 7  uczniów naszej szkoły uczestniczyło w Starostwie Powiatowym w uroczystym podsumowaniu 4 – tygodniowej praktyki zawodowej, która odbywała się w Niemczech w miejscowości Praktyka realizowana była w ramach I edycji projektu ,, NAUKA W POLSCE + PRAKTYKA W NIEMCZECH=SUKCES ZAWODOWY UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU GŁOGOWSKIEGO” realizowanego w ramach programu Erasmus + Akcja 1 Mobilność edukacyjna finansowanego przez Unię Europejską.
Projekt skierowany był dla 7 uczniów naszej szkoły: 2 uczniów kształcących się w zawodzie logistyk i 5 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
Zagraniczne praktyki zawodowe odbywały się w Eberswalde oraz Bad Freinwalde od 17.03 do 13.04.2019r
Praktyka zawodowa była okazją do zdobycia cennych doświadczeń zawodowych, językowych, i społecznych. Dodatkowym atutem wyjazdu był program kulturowy, w ramach którego organizowane były wycieczki do Berlina, podczas których praktykanci mieli okazję zwiedzić  MUZEUM FIGUR WOSKOWYCH MADAME TUSSAUDS, MUR BERLIŃSKI, BRAMĘ BRANDERBURSKĄ, ALEXANDERPLATZ, MUZEUM TECHNIKI I NAUKI, OCEANARIUM oraz parlament berliński REICHSTAG. Pod koniec pobytu była tez okazja do wypoczynku w tropikalnym parku rozrywki i wypoczynku –  TROPICAL ISLAND.

Młodzież podczas uroczystego podsumowanie projektu zaprezentowała swój pobyt i efekty pracy oraz przedstawiła narzędzia promocyjne w postaci słowników niemiecko-polskich z zakresu słownictwa zawodowego dla branży logistycznej, ekonomicznej i gastronomicznej. Podczas uroczystości uczestnicy praktyk otrzymali ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY o odbytym stażu zawodowym oraz CERTYFIKAT EUROPASS – MOBILNOŚĆ, dzięki któremu nabyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe uznawane są we wszystkich krajach UE.

           NARZĘDZIA     PROMOCYJNE: