Od poniedziałku 29 kwietnia obowiązuje nowy plan!


Zmiana związana z zakończeniem zajęć przez klasy IV Technikum nr 4
 – 4, 5, 6 maja 2020 r.są normalnym dniami zajęć lekcyjnych
(terminy pisemnych egzaminów maturalnych – j.polski, matematyka, j. angielski , a więc dni wolne od
zajęć dydaktyczno – wychowawczych 
przesunięte – prawdopodobnie 8,9,10 czerwca)

Wydawanie świadectw ukończenia, zgodnie z przesłanymi zaproszeniami

na konkretną godzinę w dzienniku elektronicznym – codziennie od 9.30 – proszę o zachowanie środków ostrożności
i bezpiecznej odległości:

24 kwietnia  – IV C
27 kwietnia – IV E
28 kwietnia – IV H
29 kwietnia – IV L

Wracamy dopiero po świętach! Zaświadczenia on-line o uczęszczaniu do szkoły – tu info!

Komunikat MEN

W razie potrzeby wystawienia zaświadczenia o tym, że dziecko jest uczniem szkoły, proszę o wypełnienie
poniższego wniosku i przesłanie skanu/zdjęcia na adres szkoły: zseglogow@zse.glogow.pl
TU> podanie

Skan zaświadczenia lub zaświadczenie prześlemy mailowo lub za pomocą tradycyjnej przesyłki
– do ustalenia telefonicznie: 768332402/783525425