Spotkanie informacyjne I grupy projektu PO WER 2017 pt. „Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego”

DATA SPOTKANIA : 21-11-2017 R.
GODZINA: 16:15 Warsztaty Szkolne – sala nr 8

Obecność wszystkich uczestników zarówno z listy głównej oraz rezerwowej, jest obowiązkowa.
Prosimy o przybycie z rodzicami.

PROGRAM SPOTKANIA:

 1. Zapoznanie z ogólnymi zasadami programu PO WER a w szczególności : „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz
  mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
 2. Zapoznanie z harmonogramem projektu.
 3. Prawa i obowiązki ucznia w programie.
 4. Terminy staży.
 5. Sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem do projektu, zajęcia przygotowawcze, nauczyciele uczący.
 6. Ubezpieczenie, karty zdrowia EKUZ, kwestie zdrowotne.
 7. Organizacja podróży.
 8. System ECVET
 9. Europassy i certyfikaty
 10. Sprawy informacyjne związane z organizacją wyjazdu na staż, tworzenie list wyjazdowych, uzupełnianie danych.
 11. Sprawy różne.