Rusza Akademia Młodego Przedsiębiorcy – 2017/2018

Akademia Młodego Przedsiębiorcy

 Zapraszamy do „Akademii Młodego Przedsiębiorcy dla Gimnazjalistów”. W tym roku
po raz czwarty realizujemy to przedsięwzięcie przy współpracy z  PWSZ w Głogowie.

W poprzednich edycjach zapraszaliśmy młodzież na wykłady i warsztaty do naszego budynku,
co wiązało się z poświęceniem wolnego czasu i późnym powrotem do domu. Nie mogliśmy też gościć młodzieży spoza Głogowa.

W naszej AMP wykorzystamy możliwość komunikowania się na odległość, tzn. młodzież bez wychodzenia z domu może wziąć w niej udział i w dogodnym dla siebie czasie przeczytać lekcję i rozwiązać quiz.

Proponujemy:

  • lekcje on-line dla młodzieży gimnazjalnej Głogowa i okolic niezależnie od ich udziału
    w kolejnym XII Powiatowym Konkursie „Młody Przedsiębiorca” oraz
  • rywalizację o „Tytuł najskuteczniejszego uczestnika IV AMP” – quizów on-line na temat działalności podmiotów w otoczeniu przedsiębiorcy.

Czas trwania AMP:

 od 1 grudnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. na stronie internetowej PWSZ Głogów.
W każdym miesiącu zamieścimy 2 lekcje w Power Point dotyczące zadań wypełnianych aktualnie przez podmioty z otoczenia przedsiębiorcy, np. Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Gminy, Powiatowy Urząd Pracy, itp. oraz quizy do każdej lekcji, każdy  złożony z 5 pytań i jedną poprawną odpowiedzią (więcej info na stronie www.pwsz.glogow.pl po rejestracji).

W ramach IV AMP zaprezentujemy 8 krótkich lekcji w okresie Rozwiązując quizy, młodzież sprawdza swoją wiedzę i jednocześnie utrwala zdobyte wiadomości. W przypadku równej liczby punktów po rozwiązaniu 8 quizów o zwycięstwie zdecyduje krótszy czas.

Rejestracja do AMP:

  1. do 1 grudnia zgłoszenie na adres poczty e-mail amp-zse@pwsz.glogow.pl   – to konieczne
    do uzyskania klucza dostępu.
  2. do 10 grudnia 2017 r. włącznie rejestracja na platformie E-learning PWSZ Głogów Uwaga: Login i hasło należny zapamiętać, aby móc się logować. Wymagane jest, aby każdy posiadał pocztę elektroniczną.
  3. kwiecień 2018 r. rozdanie nagród podczas gali XII Powiatowego Konkursu „Młody Przedsiębiorca”

Ścieżka rejestracji i logowania się:

www.pwsz.glogow.pl /zakładka E-learning/ (Konkursy/Akademie)/ Akademia Młodego Przedsiębiorcy Gimnazjum/ Czy jesteś w tym serwisie po raz pierwszy?/ zacznij teraz od utworzenia nowego konta/ tu wypełnić kolejne pola tej zakładki – również kraj (OBOK nazwiska wpisz swoją szkołę, np. KOWALSKI – G1 lub KOWALSKI – SERBY) / Zaloguj się/ klucz dostępu (program zapyta tylko raz o ten klucz).

Oficjalne zaproszenie do  AMP będzie przesłane w piśmie informacyjnym do Dyrektorów Szkół .
Dla opiekuna najliczniejszej i najbardziej aktywnej grupy przewidzieliśmy nagrodę.

Anna Olczak – koordynator projektu Akademia Młodego Przedsiębiorcy z ramienia ZSE