KOMUNIKATY W SPRAWIE NABORU

Czekamy na ORYGINAŁY świadectw i zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty od 19 do 28 lipca do godziny 15.00 
po tym terminie dokonamy natychmiastowego naboru na zwolnione miejsca PRZY BRAKU ORYYGINAŁÓW
28 sierpnia o godzinie 13.00 – spotkania uczniów i rodziców klas pierwszych
4 WRZEŚNIA po inauguracji roku szkolnego dla klas pierwszych o godz. 11 i zaraz po spotkaniu z wychowawcami test diagnozujący z języka angielskiego, decydujący o nauce na poziomie rozszerzonym (zdecydowani na poziom rozszerzony z j. niemieckiego nie muszą go pisać)
Osoby przyjęte prosimy o pobieranie skierowań do lekarza przemysłowego i dostarczenie najpóźniej do końca sierpnia zaświadczenie o przydatności do zawodu.
Klasy gastronomiczno-hotelarskie
będą miały jeszcze obowiązkowe bezpłatne badania sanitarno-epidemiologiczne
– terminy dla poszczególnych klas podamy po skończeniu naboru.