Rusza nabór do programu Erasmus Plus na rok 2022/2023 – Akredytacja 2022-2023

Rusza nabór do programu Erasmus Plus na rok 2022/2023 w ramach Akredytacji w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Projekt skierowany do uczniów z kierunków: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista i technik rachunkowości. Zapraszamy do składania wniosków.

Informacja o projekcie:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie informuje, że szkoła otrzymała akredytację na lata 2022-2027 w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-VET-000043465

Przyznana kwota dofinansowania na rok 2022/2023 wynosi 55 973 euro w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe

przez: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie

Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-VET-000043465

W ramach tegorocznego budżetu realizowane będą następujące mobilności:

 1. 5.03.2023- 2.04.2023- czterotygodniowe praktyki zawodowe dla zawodów technik ekonomii i technik rachunkowości (10 osób). Praktyki odbędą się w Lipsku (Niemcy) przy wsparciu organizacji Vitalis.
 2. 5.03.2023- 2.04.2023 – czterotygodniowe praktyki zawodowe dla zawodów technik hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk. (10 osób). Praktyki odbędą się w Turyngii przy wsparciu organizacji Siegmundsburger Werraquelle.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dostępne na stronie internetowej:

 • formularz zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( i zgodę rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich)
  i dostarczyć go do sekretariatu do 17 października 2022 r.
 • założyć konto walutowe w celu wypłacenia kieszonkowego.

Rekrutacja:

Zespół rekrutacyjny w którego skład wejdą: pedagog szkolny, kierownik praktyk, nauczyciel języków obcych, nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz  przedstawiciel zespołu do spraw projektów przeprowadzi rekrutację do 31 października 2022 roku.

Na wyniki rekrutacji wpływ mają:

 1. Ocena z zachowania – roczna lub półroczna (1-6 punktów rekrutacyjnych)
 2. Ocena z j. obcego- roczna lub półroczna (1-6 punktów rekrutacyjnych)
 3. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – roczna lub półroczna
 4. Zaangażowanie w życie szkoły – wolontariat, udział w imprezach szkolnych, olimpiadach i konkursach (1-6 punktów rekrutacyjnych)
 5. Rozmowa kwalifikacyjna na temat udziału w projekcie,

Dodatkowy punkt otrzymują osoby z terenów wiejskich lub w trudnej sytuacji rodzinnej

Dokumenty do pobrania:

TU>Regulamin rekrutacji , Akredytacja 20222023
TU>Wniosek
TU>Zgoda rodzica