Historia szkoły

Szkoła powstała w  1956 r. (po oddzieleniu się od Zespołu Szkół Mechanicznych) jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Początkowo mieściła się w budynku przy ulicy Jedności Robotniczej 38 (dzisiejszy budynek warsztatów szkolnych). Pierwsze nauczane zawody to: stolarz-okuwacz i ślusarz wyposażeń kadłubów, co wskazuje że początkowo była to szkoła męska. Przy szkole został od razu utworzony internat – w tym samym budynku.

Od 1957 r. następuje stopniowa zmiana profilu nauczania, co doprowadziło do utworzenia nowych specjalności: gospodarstwo domowe i żywienie zbiorowe-kucharz, a następnie sprzedawca – to sprawia, że szkoła nabiera zdecydowanie charakteru żeńskiego. W 1958 roku szkoła zmienia nazwę na Zasadniczą Szkołę Handlowo-Gospodarczą. Rok później, tj. w 1959 r. oficjalna nazwa szkoły brzmiała już: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Głogowie. Nowe zawody sprawiły, ze szkoła nabrała zdecydowanie żeńskiego charakteru – praktycznie prawie 100% absolwentów. W tym samy roku powstaje również warsztat szkolny – patrz Galeria wspomnień – naszych absolwentów
W 1961 r.
powstaje Technikum Ekonomiczne
o specjalnościach: ekonomika przemysłu, ogólnoekonomiczna, ogólnoekonomiczna dla pracujących. Rok później, w 1962 r. szkoła została przeniesiona do budynku przy ulicy K. Miarki 1. Przy ul. Jedności Robotniczej pozostają warsztaty i internat.
W 1964 r. patronem szkoły, a dokładniej Technikum Ekonomicznego, zostaje Władysław Broniewski.
1966 roku przeprowadzono pierwszy egzamin dojrzałości przeprowadzono w
W 1967 r. szkoła otrzymała ufundowany przez Komitet Rodzicielski sztandar.

W następnych latach utworzono Liceum Zawodowe (1971 r.), o specjalnościach: pracownik administracyjno-biurowy, sprzedawca- magazynier. Powstaje też wtedy Policealne Studium Ekonomiczne. W 1972 roku dokonuje się kolejna zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych nr 2.

  W 1974 r. szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Ekonomicznych, która funkcjonowała do 2006 roku – tj.  do  czasu nadania im. Jana Pawła II i przyjęła nowy sztandar: z godłem Wielkiego Patrona – na awersie i ze srebrnym orłem w złotej   koronie, otoczonym napisem: PRAWDA DOBRO PIĘKNO, opatrzonym okiem 1956 na rewersie.
   W 2001 r. w jego skład wchodziły:
– Liceum Ekonomiczne
– Technikum Ekonomiczne,
– Liceum Handlowe,
– Technikum Handlowe,
– Liceum Zawodowe
– Szkoła Zasadnicza: sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik,
– 2 klasy wielozawodowe

Szkoły dla dorosłych: 
– Szkoła Polcealna
– Technikum Zawodowe
Był to szczyt wielkości zespołu – ok.1300 uczniów i słuchaczy (nauka na dwie zmiany przez 3 dni w tygodniu)

Obecnie w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II wchodzą trzy szkoły:
Technikum nr 4 w Głogowie – kształcące w zawodach:

technik ekonomista, technik rachunkowości, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych
Szkoła Branżowa I stopnia nr 3 w Głogowie – kształci w zawodzie:
kucharz
Szkoła Branżowa II stopnia nr 2 w Głogowie – kształci w zawodzie:
technik żywienia i usług gastronomicznych na podbudowie SB I stopnia – kucharz

Medalion z tablicy upamiętniającej nadanie imienia i sztandaru zespołowi w dniu 26 kwietnia 2006 r.
– jego repliki są wręczane  w formie
nagród Złotego, Srebrnego i Brązowego Karola
oraz pamiątkowego medalu dla najlepszych uczniów szkół