X Jublieuszowy Powiatowy Konkurs „Młody Przedsiębiorca”

Konkurs wpisał się w ramy Akademii Młodego Przedsiębiorcy (AMP)
organizowanej wspólnie przez PWSZ w Głogowie
i ZSE im. JP II w Głogowie.

Konkurs przeprowadzany jest odrębnie dla szkół:
– gimnazjalnych
– ponadgimnazjalnych

kontakt: > amp-zse@pwsz.glogow.pl Termin zgłopszeń: 31 marca

Konkurs organizowany przy współpracy z PWSZ w Głogowie, pod patronatem
Pana Starosty Głogowskiego, Jarosława Dudkowiaka, Pana Prezydenta Miasta Głogowa,
Rafaela Rokaszewicza oraz Jej Magnificencji dr Katarzyny Rusak Rektora PWSZ w Głogowie

Sponsorami nagród są od lat także: BZWBK Grupa Santender, BS w Głogowie
oraz Firma komputerowa „Starcom” z Głogowa

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
powiatu głogowskiego, a także polkowickiego i górowskiego.


Cele konkursu:

  • poszerzenie wiedzy uczniów z podstaw przedsiębiorczości,
  • promowanie uczniów posiadających nadprzeciętną wiedzę i zdolności,
  • rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia swych przedsiębiorczych umiejętności,
  • kształtowanie postaw i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do zachowań przedsiębiorczych w praktyce,
  • skonfrontowanie wiedzy uczniów z wymaganiami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników
oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w dniu konkursu,
tj. 14 kwietnia 2016 r. oraz zostanie opublikowane na stronach Ekonomika.

Materiały do pobrania:


> Regulamin gimnazjum

>
Regulamin ponadgimnazjalne

> Karta zgłoszeniowa – Załącznik nr 1

> Szczegółowa problematyka konkursu – Załącznik nr 2