XII POWIATOWY KONKURS „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”

Konkurs wpisał się w ramy Akademii Młodego Przedsiębiorcy (AMP) 
organizowanej wspólnie przez PWSZ w Głogowie 
i ZSE im. JP II w Głogowie.

Konkurs przeprowadzany jest odrębnie dla szkół:
– gimnazjalnych
– ponadgimnazjalnych

kontakt: > amp-zse@pwsz.glogow.pl

Termin zgłoszeń: 31 marca 2018 r.

Konkurs organizowany przy współpracy z PWSZ w Głogowie, pod patronatem –
Pana Starosty Głogowskiego, Jarosława Dudkowiaka,
Pana Prezydenta Miasta Głogowa, Rafaela Rokaszewicza
oraz Jej Magnificencji dr Katarzyny Rusak Rektora PWSZ w Głogowie

Sponsorami nagród są od lat także: BZWBK Grupa Santender, BS w Głogowie
oraz Firma komputerowa „Starcom” z Głogowa

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu głogowskiego i powiatów ościennych.

Cele konkursu:

  • poszerzenie wiedzy uczniów z podstaw przedsiębiorczości,
  • promowanie uczniów posiadających nadprzeciętną wiedzę i zdolności,
  • rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia swych przedsiębiorczych umiejętności,
  • kształtowanie postaw i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do zachowań przedsiębiorczych w praktyce,
  • skonfrontowanie wiedzy uczniów z wymaganiami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników
oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w dniu konkursu,
tj. 12 kwietnia 2018 r. oraz zostanie opublikowane na stronach Ekonomika.

 

Materiały do pobrania:


Tu> Regulamin gimnazjum


Tu
 > Regulamin ponadgimnazjalne

 

Tu > Karta zgłoszeniowa – Zał.nr 1

 

Tu> Szczegółowa problematyka konkursu – Zał.nr 2