Najlepsi uczniowie Ekonomika po I semestrze 2019/2020 

1. Seweryn Gołdyn kl. IIc średnia ocen 5,07
2. Paulina Cichoń kl. IVc średnia ocen 5,00
3. Sylwia Jabłońska kl. IIIL średnia ocen 5,00
4. Joanna Kulasza kl. IVc średnia ocen 5,00
5. Oliwia Muszkieta kl. IVL średnia ocen 5,00
6. Kinga Zawadzka kl. IIe średnia ocen 4,93
7. Marta Wawruch kl. IIIh średnia ocen 4,92
8. Sebastian Zajączkowski kl. IIIL średnia ocen 4,92
9. Kacper Cymbalak kl. IIIL średnia ocen 4,91
10. Patrycja Grębska kl. III a średnia ocen 4,91

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, których kandydatury zaproponowano
Radzie Rodziców do nagrody specjalnej za najlepsze wyniki w nauce:

1. Patrycja Grębska kl. III a średnia ocen 4,91
2. Kamil Brusiło kl. II a średnia ocen 4,45
3. Konrad Greger kl. III a średnia ocen 4,41