Ubiegający się wydanie duplikatu świadectwa proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny,
w celu ustalenia, czy szkoła dysponujemy stosowną dokumentacją, na podstawie której będzie można wystawić
wnioskowany dokument
(w przypadku szkół zlikwidowanych nie będzie to możliwe)
TU>Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa –  link do pobrania