Pomóżmy sprawić radość chorym dzieciom! Swoje dary możecie składać w gabinecie pedagogów na I piętrze – p. 16

Rusza Akademia Młodego Przedsiębiorcy – 2017/2018

Akademia Młodego Przedsiębiorcy

 Zapraszamy do „Akademii Młodego Przedsiębiorcy dla Gimnazjalistów”. W tym roku
po raz czwarty realizujemy to przedsięwzięcie przy współpracy z  PWSZ w Głogowie.

W poprzednich edycjach zapraszaliśmy młodzież na wykłady i warsztaty do naszego budynku,
co wiązało się z poświęceniem wolnego czasu i późnym powrotem do domu. Nie mogliśmy też gościć młodzieży spoza Głogowa.

W naszej AMP wykorzystamy możliwość komunikowania się na odległość, tzn. młodzież bez wychodzenia z domu może wziąć w niej udział i w dogodnym dla siebie czasie przeczytać lekcję i rozwiązać quiz.

Proponujemy:

 • lekcje on-line dla młodzieży gimnazjalnej Głogowa i okolic niezależnie od ich udziału
  w kolejnym XII Powiatowym Konkursie „Młody Przedsiębiorca” oraz
 • rywalizację o „Tytuł najskuteczniejszego uczestnika IV AMP” – quizów on-line na temat działalności podmiotów w otoczeniu przedsiębiorcy.

Czas trwania AMP:

 od 1 grudnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. na stronie internetowej PWSZ Głogów.
W każdym miesiącu zamieścimy 2 lekcje w Power Point dotyczące zadań wypełnianych aktualnie przez podmioty z otoczenia przedsiębiorcy, np. Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Gminy, Powiatowy Urząd Pracy, itp. oraz quizy do każdej lekcji, każdy  złożony z 5 pytań i jedną poprawną odpowiedzią (więcej info na stronie www.pwsz.glogow.pl po rejestracji).

W ramach IV AMP zaprezentujemy 8 krótkich lekcji w okresie Rozwiązując quizy, młodzież sprawdza swoją wiedzę i jednocześnie utrwala zdobyte wiadomości. W przypadku równej liczby punktów po rozwiązaniu 8 quizów o zwycięstwie zdecyduje krótszy czas.

Rejestracja do AMP:

 1. do 1 grudnia zgłoszenie na adres poczty e-mail amp-zse@pwsz.glogow.pl   – to konieczne
  do uzyskania klucza dostępu.
 2. do 10 grudnia 2017 r. włącznie rejestracja na platformie E-learning PWSZ Głogów Uwaga: Login i hasło należny zapamiętać, aby móc się logować. Wymagane jest, aby każdy posiadał pocztę elektroniczną.
 3. kwiecień 2018 r. rozdanie nagród podczas gali XII Powiatowego Konkursu „Młody Przedsiębiorca”

Ścieżka rejestracji i logowania się:

www.pwsz.glogow.pl /zakładka E-learning/ (Konkursy/Akademie)/ Akademia Młodego Przedsiębiorcy Gimnazjum/ Czy jesteś w tym serwisie po raz pierwszy?/ zacznij teraz od utworzenia nowego konta/ tu wypełnić kolejne pola tej zakładki – również kraj (OBOK nazwiska wpisz swoją szkołę, np. KOWALSKI – G1 lub KOWALSKI – SERBY) / Zaloguj się/ klucz dostępu (program zapyta tylko raz o ten klucz).

Oficjalne zaproszenie do  AMP będzie przesłane w piśmie informacyjnym do Dyrektorów Szkół .
Dla opiekuna najliczniejszej i najbardziej aktywnej grupy przewidzieliśmy nagrodę.

Anna Olczak – koordynator projektu Akademia Młodego Przedsiębiorcy z ramienia ZSE

Spotkanie informacyjne I grupy projektu PO WER 2017 pt. „Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego”

DATA SPOTKANIA : 21-11-2017 R.
GODZINA: 16:15 Warsztaty Szkolne – sala nr 8

Obecność wszystkich uczestników zarówno z listy głównej oraz rezerwowej, jest obowiązkowa.
Prosimy o przybycie z rodzicami.

PROGRAM SPOTKANIA:

 1. Zapoznanie z ogólnymi zasadami programu PO WER a w szczególności : „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz
  mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
 2. Zapoznanie z harmonogramem projektu.
 3. Prawa i obowiązki ucznia w programie.
 4. Terminy staży.
 5. Sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem do projektu, zajęcia przygotowawcze, nauczyciele uczący.
 6. Ubezpieczenie, karty zdrowia EKUZ, kwestie zdrowotne.
 7. Organizacja podróży.
 8. System ECVET
 9. Europassy i certyfikaty
 10. Sprawy informacyjne związane z organizacją wyjazdu na staż, tworzenie list wyjazdowych, uzupełnianie danych.
 11. Sprawy różne.

Konkurs z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych (październik)

WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ FRASZKĘ O BIBLIOTECE SZKOLNEJ

I miejsce –  Michał Smorczewski – kl. 3c
II miejsce – Magdalena i Kamila Dynak – kl. 4e
III miejsce – nie przyznano.

WYRÓŻNIENIA  OTRZYMUJĄ:
1. Oskar Appel – kl. 3e

2. Patrycja Grębska – kl.1a

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM PANI TRYŚCIEŃ BARDZO DZIĘKUJĘ ZA ZAANGAŻOWANIE I MOC
czekamy na teksty fraszek 😉

 Nagrody wręczone będą w bibliotece szkolnej.

Powiatowy Konkurs Matematyka na Wesoło

31 października 2017 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych, im. Jana Pawła II w Głogowie przeprowadzono etap szkolny konkursu ,,Matematyka na wesoło”. Wzięło w nim udział 39 uczniów naszej szkoły. Ci spośród nich, którzy zdobyli największą liczbę punktów i zakwalifikowali się do etapu międzyszkolnego się w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie w dniu 06 grudnia 2017 o godzinie 10.00 , to:

1) Wiktoria LAREK – klasa 2,,c”
2) Alicja PLUTA – klasa 2,,c”
3) Sylwia LIZOŃ – klasa 4 ,,l”

Nauczyciele matematyki serdecznie gratulują zwycięzcom i życzą sukcesów w dalszym etapie konkursu, zaś wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

szkolny koordynator konkursu – Pani K. Liszczyńska