Plan lekcji 2011-2012

Uwaga!!!

Plan lekcji na rok szkolny 2011-2012 został ponownie opublikowany, po drobnych poprawkach.

Proszę śledzić plan, ponieważ na początku roku szkolnego mogą następować niewielkie korekty planu, w tym związane np. z podzialem na grupy lub nawet zmianą uczącego.

W zakładce „Zastępstwa” opublikowano także plany zajęć klas: kucharz, technik hotelarstwa oraz kucharz małej gastronomii, które maja zajęcia w budynku przy ul. Jedności Robotniczej, gdzie obowiązuje zupełnie inny harmonogram zajęć.

Proszę zapoznać się ze szczegółami i sprawdzić zgodność godzin.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Inauguracyjny apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 o godz. 8.30 – na boisku (ustawienie klas znajdziesz tutaj) – lub w razie niepogody w sali gimnastycznej (zbiórka ok. 8.15).
Potem spotkania z wychowawcami (wręczenie identyfikatorów klasom pierwszym – osoby, które nie oddały wczesniej zdjęć już do biblioteki, gdzie zostaną przekazane wydruki z sekreatariatu). Mile widziane wpłaty na badania lekarskie i wpisowe.

O godz. 8.00 obok gabinetu wicedyrektorów nr 12 na I piętrze zebranie delegatów klas do ślubowania.

O godz. 10.00powiatowa inauguracja roku szkolnego 2011/2012 w Zespole szkół z Oddziałami Integracyjnymi.

O 12.00 zapraszam wszystkich pod pomnik w Parku Słowiańskim na uroczytości związane z obchodami 72 rocznicy napaści Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej.