X Festiwal Piosenki Patriotycznej

VIVAT POLONIA  – edycja X  – A.D. 2017

TU> Harmonogram przesłuchań – 6 listopada

TU> Wyniki X Festiwalu Piosenki Patriotycznej Vivat Polonia

Piosenka patriotyczna to jeden z fundamentów naszej tożsamości narodowej, nasza pamięć o przeszłości. Coraz trudniej kultywować ją w rodzinach, w społecznościach lokalnych i regionalnych oraz całej wspólnocie narodowej. Jednocześnie trudno pominąć jej wychowawcze znaczenie w procesie edukacyjnym.
Nawiązując do najszlachetniejszej polskiej tradycji, służącej popularyzacji piosenki patriotycznej, już po raz dziesiąty,
Dyrektor ZSE im. JP II w Głogowie – Wojciech Janisio we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głogowie – dyr. Barbarą Mareńczak-Piechocką, organizują Festiwal Piosenki Patriotycznej ,, Vivat Polonia”.

W tym roku strategicznemu sponsorem festiwalu jest LSSE  z Prezesem Zarządu Witoldem Lechem Idczakiem na czele.

P
atronat honorowy nad konkursem od lat roztoczyli:
Poseł na Sejm RP – Ewa Drozd
Poseł na Sejm RP – Wojciech Zubowski
Starosta Głogowski – Jarosław Dudkowiak
Prezydent Miasta Głogowa – Rafael Rokaszewicz
Dyrektor Regionalny BZWBK Grupa Santander – dyr. Elżbieta Szefler-Lewandowska

Mamy nadzieję, że udział w festiwalu będzie dla Państwa wspaniałą okazją do uczczenia 99 rocznicy odrodzenia PAŃSTWA POLSKIEGO, ukoronowanego wybiciem się narodu na niepodległość. Zachęcamy zatem do udziału w festiwalu zarówno dotychczasowych uczestników jak również wszystkich tych, dla których będzie on nowym wyzwaniem.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Organizatorzy

Tu >Regulamin Festiwalu
Tu > Karta zgłoszenia na Festiwal

 Zgłoszenia na festiwal (kartę) należy przesłać do 20.10.2017 r. pocztą mailową na adres: vivatpolonia@wp.pl. Płytę CD  można dostarczyć najpóźniej do 30.10.2017 r. do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie do pok. nr 12, p. Alicja Szpunar)

Adres do korespondencji:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II
ul. Karola Miarki 1
67-200 Głogów

z dopiskiem „PIOSENKA PATRIOTYCZNA”

tel: 076/8332402

Przesłuchania rozpoczną się w dniu 6 listopada od godz. 8.30 od grupy najmłodszej,
a koncert finałowy z wręczeniem nagród odbędzie się 8 listopada 2017 r. o godz. 10.30 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie.

Uczestnicy zobowiązani są wykonać 1 dowolnie wybraną piosenkę o treściach patriotycznych – maks. 5 minut.
Bliższych informacji dotyczących organizacji konkursu udziela koordynator festiwalu Pani Alicja Szpunar,
tel. kom. 663 624 585