Szczegółowy harmonogram odbywania praktyk zawodowych
w roku szkolnym 2023/2024

Klasa

Termin

3Ep

26.02.2024r.-22.03.2024

 3Hp

26.02.2024r.-22.03.2024

3Rp

3Cp

 26.02.2024r.-22.03.2024

 4Lp

26.02.2024r.-22.03.2024

4Cp

4Rp

 06.05.2024-03.06.2024

2Lp

06.05.2024-03.06.2024

 4 Ep

4Hp

 06.05.2024-31.05.2024