Listy podręczników do wszystkich typów szkół na rok szkolny 2023/2024 – spedytor już dodany 😉

(pliki do pobrania)

w przypadku braku – informacja we wrześniu lub na spotkaniu z klasami pierwszymi

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ – tylko z aktualnym dopuszczeniem MEN


Technikum nr 4:

oznaczenia klas:

Cp – technik ekonomista
Rp – technik rachunkowości
Ep, Fp – technik żywienia i usług gastronomicznych
Hp, Ip – technik hotelarstwa
Lp – technik logistyk

Sp technik spedytor

TU> Podręczniki dla klas I technikum
TU> Podręczniki dla klas II technikum
TU> Podręczniki dla klas III technikum
TU> Podręczniki dla klas IV technikum
TU>Podręczniki do klas V technikum

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

oznaczenia klas:

Ap=Bp – kucharz – Branżowa Szkoła I stopnia – aktualizacja 18 sierpnia

TU> Podręczniki dla wszystkich klas szkoły branżowej w zawodzie kucharz