Listy podręczników do wszystkich typów szkół na rok szkolny 2019/2020
(pliki do pobrania)

PO GIMNAZJUM

TU> Technikum_nr_4

 TU>Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 

We wrześniu kiermasz podręczników używanych organizowany przez bibliotekę szkolną
– WARTO zatem NIECO SIĘ WSTRZYMAĆ

oznaczenia klas:

1 c – technik ekonomista
1 e – technik żywienia i usług gastronomicznych
1 h – technik hotelarstwa
1 l – technik logistyk
1 a – kucharz – Branżowa Szkoła I stopnia

 

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ – tylko z aktualnym dopuszczeniem MEN

TU> Technikum_nr_4

 TU>Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

1 cp – technik ekonomista
1 ep, fp – technik żywienia i usług gastronomicznych
1 hp, ip – technik hotelarstwa
1 lp – technik logistyk
1 ap – kucharz – Branżowa Szkoła I stopnia