Listy podręczników do wszystkich typów szkół na rok szkolny 2021/2022
(pliki do pobrania)

PO GIMNAZJUM


TU> Technikum_nr_4

TU> Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

We wrześniu kiermasz podręczników używanych organizowany przez bibliotekę szkolną
– WARTO zatem NIECO SIĘ WSTRZYMAĆ

oznaczenia klas:

c – technik ekonomista
e – technik żywienia i usług gastronomicznych
h – technik hotelarstwa
l – technik logistyk
a – kucharz – Branżowa Szkoła I stopnia

 

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ – tylko z aktualnym dopuszczeniem MEN


TU> Technikum_nr_4

 

 TU>Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

oznaczenia klas:

Cp – technik ekonomista
Rp – technik rachunkowości
Ep, Fp – technik żywienia i usług gastronomicznych
Hp, Ip – technik hotelarstwa
Lp – technik logistyk
Ap – kucharz – Branżowa Szkoła I stopnia