Listy podręczników do wszystkich typów szkół na rok szkolny 2022/2023

(pliki do pobrania)


PO GIMNAZJUM


Po gimnazjum – tylko klasy IV technikum

We wrześniu kiermasz podręczników używanych organizowany przez bibliotekę szkolną
– WARTO zatem NIECO SIĘ WSTRZYMAĆ

oznaczenia klas:

c – technik ekonomista
e – technik żywienia i usług gastronomicznych
h – technik hotelarstwa
l – technik logistyk

                      TU> Podręczniki do pobrania

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ – tylko z aktualnym dopuszczeniem MEN


Technikum_nr_4:

oznaczenia klas:

Cp – technik ekonomista
Rp – technik rachunkowości
Ep, Fp – technik żywienia i usług gastronomicznych
Hp, Ip – technik hotelarstwa
Lp – technik logistyk

TU> Podręczniki dla klas I technikum
TU> Podręczniki dla klas II technikum
TU> Podręczniki dla klas III technikum
TU> Podręczniki dla klas IV technikum

 TU>Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

oznaczenia klas:

Ap=Bp – kucharz – Branżowa Szkoła I stopnia

TU> Podręczniki dla wszystkich klas szkoły branżowej w zawodzie kucharz