Listy podręczników do wszystkich typów szkół na rok szkolny 2017/2018
(pliki do pobrania)

TU> Technikum_nr_4

 TU>Branżowa Szkoła I stopnia i ZSZ nr 2

We wrześniu kiermasz podręczników używanych w bibliotece szkolnej

oznaczenia klas:

1 c – technik ekonomista
1 h – technik hotelarstwa
1 e – techni żywienia i usług gastronomicznych
1 a – kucharz (Branżowa Szkoła I stopnia)
1 l – technik logistyk