Przedłużona realizacja projektu unijnego „Szansa w zawodowcach” we współpracy z firmą UPEMI – do końca lipca

Wyniki III rekrutacji do stypendium unijnego z projektu „SZANSA W ZAWODOWCACH”

Miło nam poinformować, że po rozpatrzeniu wszystkich wniosków do stypendium unijnego „Szansa w Zawodowcach” w ramach III rekrutacji wyniki są następujące: stypendium unijne otrzymują:

      1. Jabłońska Sylwia – klasa 4L
      2. Cesarz Martyna – klasa 4L
      3. Grześkowiak Adrianna – klasa 4L

Ponieważ zgodnie z zapisem regulaminu III rekrutacji stypendium naukowe przeznaczone jest dla uczniów posiadających status ucznia danej szkoły, osoby powyżej wymienione będą pobierać to świadczenie tylko za miesiąc marzec i kwiecień. W związku z powyższym kolejne osoby o najwyższych wynikach, ale z klas trzecich otrzymają stypendium w maju i czerwcu, gdyż w tym okresie będą miały status ucznia naszej szkoły.

            Są to:

 1.  Kuczak Magdalena – klasa 3L
     2. Szałatkiewicz Sandra – klasa 3C
     3. Chołoda Magdalena – klasa 3L

 

Obecnie w ramach II rekrutacji stypendium otrzymuje Aleksandra Wójcik z klasy 3c i Kacper Cymbalak z klasy 4L, który również w maju traci status ucznia naszej szkoły. W związku z tym kolejna osoba z listy, z poprzedniej, czyli II rekrutacji – Szulczyńska Emilia z klasy 3c otrzyma stypendium w maju i czerwcu.

 

Wszystkim wymienionym osobom serdecznie gratulujemy!!!!!!!!! –

 

Nasze Technikum nr 4 ponownie z Brązową Tarczą w Ogólnopolskim Rankingu „Perspektyw”


Jesteśmy na 13 miejscu w rankingu Techników Dolnego Śląska
znowu najlepsi w Głogowie 
(choć tuż za nami uplasowało się Technikum nr 1 z ZSiJW)
W pierwszej 50 znalazły się po raz pierwszy aż 4 głogowskie technika!

Bibliotek czynna w reżimie sanitarnym

Wszystkich czytelników miło mi poinformować, że po wdrożeniu nowego systemu biblioteka szkolna otwiera swoje pandemiczne podwoje dla czytelników w godzinach:

 

– poniedziałek – 8.00-13.45
– wtorek – 8.00-10.00
– środa – 8.00-14.45
– czwartek – 8.00-13.45

Obowiązuje pełny reżim sanitarny i wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty.

Święto Trzech Króli

We wczesnym chrześcijaństwie i do dzisiaj dzień ten obchodzony był na Wschodzie jako święto Bożego Narodzenia, a także wspomnienie pokłonu Mędrców, Chrztu Pańskiego i przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej. Było to święto Epifanii, objawienia się Boga całemu światu (to drugie przeniesiono ostatecznie na niedzielę po 6 stycznia, a wspomnienie cudu  weselnego na drugą niedzielę.

Objawienie Pańskie ma swoją symbolikę: jest pokłonem zarówno części świata pogan, jak i ludzi z różnych warstw społecznych, stąd przedstawienie Mędrców, jako trzech mężczyzn, z których jeden jest czarny, drugi młody, a trzeci stary.

Zwyczaj święcenia tego dnia złota i kadzidła wykształcił się na przełomie wieków XV i XVI wieku. Poświęcanym kadzidłem, którym była żywica z jałowca, okadzano domy i obejście, co miało znaczenie symbolicznego zabezpieczenia go przed chorobami i nieszczęściami. W tym samym celu poświęconym złotem dotykano całej szyi.
Po uroczystym obiedzie podawano ciasto z migdałem. Ten, kto go odnalazł w swoim kawałku, zostawał „królem migdałowym”. Znany był też zwyczaj chodzenia dzieci z gwiazdą, które pukając do domów, otrzymywały rogale, zwane „szczodrakami”. Śpiewano przy tym kolędy o Trzech Królach. Od XVIII wieku upowszechnił się także zwyczaj święcenia kredy, którą zwyczajowo w święto Trzech Króli na drzwiach wejściowych w wielu domach katolickich pisano litery: C+M+B (lub K+M+B ) oraz datę bieżącego roku. Litery te są skrótem od łacińskiego życzenia Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi)[9], choć święty Augustyn tłumaczy je jako Christus Multorum Benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu) albo skrótem imion trzech mędrców przekazanych przez legendę średniowieczną: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Znana jest także interpretacja tego skrótu jako pierwszych liter łacińskich nazw trzech zdarzeń świętowanych pierwotnie: Cogitum – Matrimonium – Baptisma (łac. Poznanie – Wesele – Chrzest).