Skład Prezydium Rady Rodziców
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
w roku szkolnym 2018/2019

 

  1. Przewodniczący –  Bar Krzysztof  – kl.  II l
  2. Wiceprzewodniczący –  Bańka – Godzik Dorota – kl. III h
  3. Sekretarz –  Krawiec Dorota –  kl. I l
  4. Skarbnik –  Maliński Krzysztof – kl. II c
  5. Członek –  Nowak Piotr – kl. I h
  6. Członek –  Jaślan Agnieszka – kl. II a

 Skład Komisji Rewizyjnej

  1. Przewodniczący – Myśka Tomasz – kl. III e
  2. Członek – Woźniak Jacek – kl. I c
  3. Członek – Pytel Marzena – kl. II h