Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015

Dyrektor ZSE im. JP II w Głogowie informuje, że dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno wychowawczych w bieżącym roku szkolnym są:

10 listopada br. – poniedziałek przed 11 listopada
4, 5, 6 maja
2015 r. – terminy pisemnych egzaminów maturalnych
z j. polskiego, angielskiego i matematyki
15 czerwca 2015 r.
– termin egazminu pisemnego potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe (obecne klasy IV)
1 dzień między 16 a 19 czerwca – termin egzaminu praktycznego
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Razem 6 dni – maksymalny limit dla ZSZ

Dzień Chłopaka

Pierwszy dzień jesieni

jesień

a u nas kolorowo – galratkowo – śmietankowo 😉

Ważne! Uwaga rodzice!

Bardzo prosimy, by na środowe zebrania dostarczyli Państwo wychowawcom swoje adresy mailowe. Pozwolą one Państwu w niedalekiej przyszłości na logowanie się w systemie dziennika elektronicznego i śledzenie on line postępów dziecka w nauce oraz jego frekwencji.

Usługa jest całkowicie bezpłatna!

Oddajemy krew

Uwaga Honorowi Dawcy Krwi!
11 września – tj. w czwartek – oddajemy krew!
Zbiórka pod szpitalem osób zgłoszonych
i chętnych o godz. 8.00
(nie później 😉 niż do 9.00)

Honorowy

Dzień Dobrych Wiadomości

Nasze rodzime święto, ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Salonu 101 – środowiska zrzeszającego elity intelektualne i artystyczne. Dzień Dobrej Wiadomości ma być przeciwwagą do współczesnych trendów w mediach, które codziennie bombardują opinię publiczną negatywnymi, a często również zatrważającymi informacjami z kraju i z zagranicy. Kreowana w ten sposób rzeczywistość jawi się jako świat pełen zła, pozbawiony ludzkiej dobroci, wzajemnego szacunki i powodów do radości. Głównym celem obchodów jest więc zaangażowanie mediów w kształtowanie pozytywnego obrazu świata i ludzi. W ramach Dnia Dobrej Wiadomości tworzona jest również Księga Dobrej Wiadomości (zwana także Księgą Trzeciego Tysiąclecia), która ma stanowić wyjątkowe, optymistyczne przesłanie dla przyszłych pokoleń. Kilkaset kart księgi zapełnią wypowiedzi wybitnych przedstawicieli nauki, polityki, sztuki i kościoła z całego świata. Dotychczas do księgi wpisali się m.in. Dalajlama, Paulo Coelho czy Brigitte Bardot.

Narzekanie powszechnie uważane jest za jedną z naszych narodowych przywar. Może każdy powinien stworzyć własną, indywidualną księgę, a właściwie kalendarz, w którym co dnia zapisywałby przynajmniej jedną pozytywna myśl.

75 rocznica wybuchu II wojny światowej

Pamiętamy!

Plan lekcji 2014/2015 opublikowany

Uwaga

Plan lekcji został opublikowany na stronie szkolnej, w zakładce zastepstwa znajduje sie plan zajęć na Jedności Robotniczej. Plan ten dotyczy zajęć zawodowych klas gastronomicznych i hotelarskich.

Proszę zapoznać się z godzinami rozpoczęcia i zakończenia tych zajęć. Proszę o szczególną uwagę uczniów klas pierwszych aby przychodzić na zajęcia zgodnie z obowiązującym tam planem.