VI Metropolitalny Konkurs Papieski
Tu regulamin Metropolitalnego Konkursu Papieskiego

I.ORGANIZATORZY

WNK Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej – ks. dr Wojciech Lechów i s. Maria Piętak
Dyrektor ZSE im. JP II w Głogowie
– Wojciech Janisio,
Prezes Głogowskiego Centrum Myśli Jana Pawła II – Izabela Rutkowska,
Nauczyciele katecheci – Paulina Skibiszewska, Stefania Wiśniewska
Prezes Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego – Krzysztof jeleń

II . PATRONAT:


Posłowie na Sejm RP Ziemi Głogowskiej – Ewa Drozd i Wojciech Zubowski
Starosta Powiatu Głogowskiego

Prezydent Miasta Głogowa
Księża Proboszczowie głogowskich parafii
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
Całemu dziełu błogosławi Jego Ekscelencja ks. Biskup Tadeusz Lityński oraz ks. Biskup -Senior Adam Dyczkowski.

WSPIERAJA NAS OD LAT:

Księgarnia „Feniks”, Top – Poligrafia, Pub – Restauracja „Prezzo”, „SPOŁEM” PSS w Głogowie, „Gość Niedzielny”, „Niedziela”

III. CELE KONKURSU:


Przybliżenie i pogłębienie wiedzy na temat historii i rozwoju kultury duchowej narodu polskiego w nauczaniu Jana Pawła II:

  • Wzbudzanie w młodych ludziach refleksji nad przynależnością do przestrzeni historycznej, geograficznej, duchowej aksjologicznej jaką jest Ojczyzna
  • Pogłębienie wiadomości o życiu i działalności Św. Jana Pawła II
  • Rozwijanie umiejętności zdobywania i selekcji potrzebnych informacji o naukach Św. Jana Pawła II z różnych źródeł (biblioteka, internet, telewizja itp.)
  • Pobudzenie do twórczego myślenia
  • Kształtowanie postaw sprzyjających, poszanowaniu zasad uczciwej i zdrowej rywalizacji
  • Rozwijanie postawy wdzięczności Bogu za dar Św. Jana Pawła II
  • Komunikacja i integracja młodzieży z terenu Głogowa i okolic wokół idei pontyfikatu Papieża Polaka

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:


W konkursie w edycji teoretycznej/testowej biorą udział zgłoszeni uczniowie z gimnazjów Głogowa i okolic oraz z terenu całej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Zapraszamy także uczestnicy spoza diecezji – z okolic Głogowa – są także mile widziani

V. ORGANIZACJA:Etap szkolny – edycji teoretyczno/testowej – eliminacji do etapu diecezjalnego MKP:

zgłoszenie gimnazjum – do 30.11. 2016 r.karta zgłoszenia
eliminacje szkolne edycji dla gimnazjów powinny odbyć się we wszystkich zgłoszonych szkołach w dniu 14.12.2016 r.
w formie testu (przesłanego do szkoły mailowo przez organizatorów na tydzień przed konkursem – szkoła we własnym
zakresie kseruje odpowiednią ilość egzemplarzy
). Katecheta będzie mół także pobrać je ze strony WNK –
http://wnk.kuria.zg.pl/o-konkursie-1.html
czas trwania testuproponujemy 40 – 45 minut.
– trzy osoby z najwyższą liczbą punktów będą reprezentować szkołę w finale GKP XIV, który jest jednocześnie etapem diecezjalnym MKP,
w przypadku tej samej liczby punktów, należy zrobić dogrywkę wg zasad ustalonych przez szkolnego organizatora konkursu,
protokół z danymi laureatów szkolnego etapu należy dostarczyć do ZSE im. JP II w Głogowie w ciągu tygodnia po konkursie, czyli do 20.12.2016r.

Przewidywany termin finału diecezjalnego dla gimnazjalistów – 18.05.2017 r. – Głogów-godz. 10.00

Przewidywany termin finału metropolitalnego dla gimnazjalistów – czerwiec 2017 r. – Szczecin- godz. 11.00

VI. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DLA GIMNAZJALISTÓW: >TU plik do pobrania