XIX Głogowski Konkurs Papieski
„JAN PAWEŁ II – Wstańcie, chodźmy!”

                                            TU > formularz ZGŁOSZENIA –  w edycji testowej uczniowie  szkół pdstawowych

I. ORGANIZATORZY

Dyrektor ZSE im. JP II w Głogowie – Wojciech Janisio,
Nauczyciele katecheci – Paulina Skibiszewska, Barbara Lachowicz
Prezes Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego – Krzysztof Jeleń

II . PATRONAT:

Poseł na Sejm RP Ziemi Głogowskiej – Wojciech Zubowski
Starosta Powiatu Głogowskiego

Prezydent Miasta Głogowa
Księża Proboszczowie głogowskich parafii
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
Całemu dziełu błogosławi Jego Ekscelencja ks. biskup Tadeusz Lityński oraz ks. bp dr Stefan Regmunt – Biskup senior i ks. bp dr Adam Dyczkowski – Biskup senior

WSPIERAJĄ NAS OD LAT:

Księgarnia „Feniks”, Top – Poligrafia, Pub – Restauracja „Prezzo”, „SPOŁEM” PSS w Głogowie, „Gość Niedzielny”, „Niedziela”

III.    REGULAMIN XIX GŁOGOWSKIEGO KONKURSU PAPIESKIEGO „WSTAŃCIE, CHODŹMY!”

Głogowski Konkurs Papieski czerpie myśl przewodnią z obchodzonego w całym kraju 13 października 2019 r. Dnia Papieskiego.
W tym roku punktem wyjścia rozważań jest książka Jana Pawła II „Wstańcie, chodźmy!” ( Kraków 2004).

Zagadnienia, na których opierać będzie się nasz Konkurs nawiązują do:
– obchodzonej w tym roku 40. rocznicy I Pielgrzymki do Ojczyzny św. Jana Pawła II (2-10.06.1979 r.),
– życiorysu Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, którego Papież w książce „Wstańcie, chodźmy!” nazywa „człowiekiem prawdziwie opatrznościowym na czasy, w których żyliśmy”,
– życia i dzieła św. Jana Pawła II, które chcemy nie tyle przypominać, co przybliżyć i przekazywać pokoleniu urodzonemu już po 2005 r.

                                                  Tradycyjnie Głogowski Konkurs Papieski oferuje trzy formuły:

Edycja testowa – skierowana do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych Głogowa i okolic.

– zgłoszenia szkoły prosimy dokonać do 13.12. 2019 r.
eliminacje szkolne edycji testowej powinny odbyć się we wszystkich zgłoszonych szkołach w dniu 21.01.2020 r.
(w formie testu (przesłanego do szkoły przez organizatorów na tydzień przed konkursem – szkoła we własnym zakresie kseruje
odpowiednią ilość egzemplarzy,
– czas trwania testu – proponujemy 40 – 45 minut,
– trzy osoby z najwyższą liczbą punktów będą reprezentować szkołę w finale,
– w przypadku tej samej liczby punktów, należy zrobić dogrywkę wg zasad ustalonych przez szkolnego organizatora konkursu,
– protokół z danymi laureatów szkolnego etapu oraz ich prace należy dostarczyć do ZSE im. JP II w Głogowie
w ciągu tygodnia po rozegraniu etapu szkolnego, czyli do 28.01.2019r.

Przewidywany termin finału – 02.04.2020 r.

  1. Materiały na etap szkolny:

Homilia w czasie Mszy św. na Placu Zwycięstwa – Warszawa, 2 czerwca 1979r.

Homilia w czasie Mszy Św. odprawionej na Błoniach – Kraków, 9 czerwca 1979

Apel Jasnogórski – Częstochowa, 5 czerwca 1979

Biografia św. Jana Pawła II  

Życiorys – kard. Stefan Wyszyński

2. Finał (kwiecień 2020r.)- materiały z etapu szkolnego poszerzone o:

Przemówienie do pielgrzymów zgromadzonych na błoniach w Gębarzewie – Gniezno, 3 czerwca 1979 (w tym do młodzieży)
Homilia w czasie Mszy Św. – Nowy Targ, 8 czerwca 1979

Nowość!


Finał międzyszkolny, który odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
rozegrany będzie za pomocą aplikacji Quizizz.
Dlatego uczniowie będą proszeni  o przyniesienie smartfonów!

Edycja literacka – adresowana do uczniów Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych

Proponujemy formę wywiadu/rozmowy z kimś bliskim/znajomym na temat:
 „Jak zapamiętałeś/aś przyjazd do Polski Papieża Jana Pawła II w czerwcu 1979 r.?”

Chcemy oddać głos świadkom tych wydarzeń. Niekoniecznie będących na miejscu w Warszawie czy w Krakowie. W tych dniach, nawet jeśli ktoś był w swoim dom,  zapewne w jakimś stopniu śledził tę pielgrzymkę w telewizji, może słuchał homilii w radiu. O tym się mówiło!
Co z tych dni czerwca 79 r. zapamiętali moi bliscy? Jakie słowa, gesty Papieża zapamiętali? Co ich – być może – ukształtowało? Niech będzie to również zachęta do ciekawej rozmowy w gronie bliskich.

Wymagania: tekst wydrukowany, min. 2 strony A4, własne podsumowanie, przemyślenia.

Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace wyłonione w eliminacjach szkolnych.

Każda zgłoszona do konkursu praca literacka powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa, pełna nazwa szkoły, telefon kontaktowy uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres mailowy uczestnika (nieobowiązkowo).

Edycja plastyczna  – dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Czcigodny i Umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka (…) gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.          Watykan, 23 października 1978 r.

Technika wykonania pracy plastycznej: rysunek, grafika, malarstwo, wydzieranka, grafika komputerowa
Prace powinny mieć format nie mniejszy niż A3.

Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace wyłonione w eliminacjach szkolnych.

Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna na  odwrocie, zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa, pełna nazwa szkoły, telefon kontaktowy uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres mailowy uczestnika (nieobowiązkowo).

  Termin nadsyłania prac edycji literackiej i plastycznej upływa 6 marca 2020 r.
O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach organizator powiadomi odrębnym pismem.