Technikum nr 4 z Brązową Tarczą po raz trzeci z rzędu w rankingu Tygodnika Perspektywy w 2020!

Utrzymaliśmy ponownie tytuł Brązowej Tarczy jako jedyne technikum w Głogowie, powtarzając wynik z poprzednich dwóch lat!!!
Powrót do pierwszej 10 wśród techników województwa dolnośląskiego również cieszy, tym bardziej że do srebra zabrakło jedynie…
0,7 punktu 🙂

Ekonomik trzyma poziom!
Dyro

Święto Trzech Króli

We wczesnym chrześcijaństwie i do dzisiaj dzień ten obchodzony był na Wschodzie jako święto Bożego Narodzenia, a także wspomnienie pokłonu Mędrców, Chrztu Pańskiego i przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej. Było to święto Epifanii, objawienia się Boga całemu światu (to drugie przeniesiono ostatecznie na niedzielę po 6 stycznia, a wspomnienie cudu  weselnego na drugą niedzielę.

Objawienie Pańskie ma swoją symbolikę: jest pokłonem zarówno części świata pogan, jak i ludzi z różnych warstw społecznych, stąd przedstawienie Mędrców, jako trzech mężczyzn, z których jeden jest czarny, drugi młody, a trzeci stary.

Zwyczaj święcenia tego dnia złota i kadzidła wykształcił się na przełomie wieków XV i XVI wieku. Poświęcanym kadzidłem, którym była żywica z jałowca, okadzano domy i obejście, co miało znaczenie symbolicznego zabezpieczenia go przed chorobami i nieszczęściami. W tym samym celu poświęconym złotem dotykano całej szyi.
Po uroczystym obiedzie podawano ciasto z migdałem. Ten, kto go odnalazł w swoim kawałku, zostawał „królem migdałowym”. Znany był też zwyczaj chodzenia dzieci z gwiazdą, które pukając do domów, otrzymywały rogale, zwane „szczodrakami”. Śpiewano przy tym kolędy o Trzech Królach. Od XVIII wieku upowszechnił się także zwyczaj święcenia kredy, którą zwyczajowo w święto Trzech Króli na drzwiach wejściowych w wielu domach katolickich pisano litery: C+M+B (lub K+M+B )oraz datę bieżącego roku. Litery te są skrótem od łacińskiego życzenia Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi)[9], choć święty Augustyn tłumaczy je jako Christus Multorum Benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu) albo skrótem imion trzech mędrców przekazanych przez legendę średniowieczną: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Znana jest także interpretacja tego skrótu jako pierwszych liter łacińskich nazw trzech zdarzeń świętowanych pierwotnie: Cogitum – Matrimonium – Baptisma (łac. Poznanie – Wesele – Chrzest). W wielu miastach w Polsce uroczystość Objawienia Pańskiego świętowana jest przez Orszak Trzech Króli: uliczne jasełka, połączone ze wspólnym kolędowaniem rodziców i dzieci.

 

Uwaga! Modyfikacja planu od 7 stycznia!

Sprawdź!
Zwłaszcza pod kątem przydziału sal i drobnych korekt 😉

 

Nowy Rok – 2020

Śmiałych planów i marzeń (chociaż garść kolejnych nowych)
sukcesów, satysfakcji i spełnienia we… wszystkich wymiarach 😉
wspaniałych chwil z rodziną i w gronie przyjaciół – 

w zdrowiu, Prawdzie, Dobru – ku Pięknu przez cały 2020 rok

 

Boże Narodzenie

gwiazd nad Betlejem

Niechaj Gwiazda Betlejemska,
co rozświetla mroki nocy,
doprowadzi wprost do Boga,
co w stajence Swej ubogi
Czeka na każdego z nas!
Byleś zdążył, byleś doszedł
Doń, gdy przyjdzie Wilii czas!
Byle zrodził się nie tyle w żłobie,
Lecz odrodził się na nowo
tak jak we mnie,
tak i w Tobie!

Zdrowych rodzinnych, pełnych miłości, pokoju i wspólnych kolęd Świąt życzymy całej naszej szkolnej rodzinie i przyjaciołom

 

Ważne zebranie z rodzicami – propozycja ocen śródrocznych oraz możliwość konsultacji z uczącymi nauczycielami

Zebrania z rodzicami  – 27.11.2019 r. –
godz. 15.45 – 16.30

Nauczyciele niebędący wychowawcami będą dla Państwa dostępni pełnią dyżur od  godz. 16.30 – 17.30
O 17.00 zapraszam zarząd rady rodziców do gabinetu dyrektora

 

Nr kol. WYCHOWAWCA KLASA SALA
1. Joanna Mastaj 2L 31

 

2.

 

Dorota Szafran 3L 25
3.

 

Grażyna Durał 4L 14
4.

 

Joanna Naparło 2C 20
5. Joanna Knysz 3C 21

 

6.

 

Barbara Jagiełło 4C 29
7.

 

Monika Korytkowska 2H 15
8. Aneta Sroka 3H 4

 

9.

 

Patrycja Bok – Metelska 4H 8
10. Daria Sapian 2E 5

 

11.

 

Justyna Chmielewska 3E 13
12.

 

Elżbieta Grzelczak 4E 9
13. Karolina Bogusz – Nikolin 2A 6

 

14.

 

Monika Szjowska – Kędzierska 3A 17

 

Zebrania z rodzicami uczniów  klas I – 27.11.2019 r.
godz. 16.30 – 17.15

 

Nr kol. WYCHOWAWCA KLASA SALA
1. Marta Sobocińska 1 L 6

 

2.

 

Elżbieta Pieniążek 1 C 24
3.

 

Edyta Porosło 1 H 13
4.

 

Kamila Szajnicka 1 E 20
5. Małgorzata Bojko 1 A 21

 

6.

 

Krystyna Skrzydlewska 1 Lp 18
7.

 

Anna Popek 1 Cp 15
8. Mateusz Łupak 1 Hp 4

 

9.

 

Małgorzata Karamucka 1 Ip 5
10. Andrzej Kwaśnik

 

1 Fp 8
11. Mariusz Madej 1 Ep 6

 

12.

 

Anna Dyrcz 1 Ap 17