Dzień Matki

Wszystkim mamom…
Uśmiechu nad ranem,
I we dnie,
I kiedy noc za oknem,
Dłoniom wytchnienia spracowanym,
I wdzięczności ogromnej
I wieńców laurów zwycięstwa
Nad każdym złem tego świata
W tym jednym się słowie zawiera
Miłość, co dobrem oplata.

Róża zroszona

Rekrutacja II tura projektu PO WER 2017

Informujemy, że w szkole jest realizowany projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór do II grupy wyjazdowej powyższego projektu, dla młodzieży klas pierwszych i drugich. Projekt zakłada udział 20 uczniów w następujących zawodach: tj. 4 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa, 4 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych i 8 w zawodzie kucharz oraz 4 uczniów w zawodzie technik logistyk. Wyjazd na 4 tygodniową praktykę zawodową w terminie od 2018-11-06 do 2018-12-01

Na stronie internetowej szkoły oraz Facebook na bieżąco, ukazują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego projektu. Prosimy śledzić te strony aby niczego nie przegapić.
PONIŻEJ PODAJEMY WAŻNE TERMINY:

1. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych do 30-05-2018 r. (Środa)
2. Rozmowa kwalifikacyjna 11-06-2018 r. (poniedziałek) w godz. 8:30 do 11:30 – budynek szkoły na JR
3. Ogłoszenie wyników rekrutacji 12-06-2018 ( wtorek )
4. Opublikowanie list uczniów zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowej 12-06-2018 r. (wtorek)
5. Potwierdzenie przez uczniów udziału w projekcie 13-06-2018 r. (środa)
6. Protokół komisji rekrutacyjnej 13-06-2018 r. (środa)
7. Spotkanie informacyjne z rodzicami w dniu 13-06-2018 r. (środa)
8. Rozpoczęcie zajęć przygotowujących do realizacji mobilności od 17-09-2018 r. (poniedziałek)

Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej projektu jest pobranie ze strony ZSE http://zse.glogow.pl/po-wer-2017/ ( zakładka Szkoła Projekty PO WER 2017) i dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów :
1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
2. Wypełnioną anonimową ankietę dla kandydata
3. Wypełniony dokument – „Zgoda rodziców”- w przypadku uczniów niepełnoletnich

Na wynik rekrutacji będą miały wpływ następujące czynniki:
1. rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu
2. ocena z zachowania – minimum dobra
3. zaangażowanie w życie szkoły – np. reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach , udział w impre-zach szkolnych , wolontariat
4. wyniki rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym
5. średnia ocen
6. ocena z języka niemieckiego
Wypełnione formularze zgłoszeniowe i inne wymagane załączniki należy złożyć w sekretariacie szkoły w budynku głównym przy ul. Karola Miarki1 lub w budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Jedności Robot-niczej 38

Serdecznie zapraszamy do aplikowania do powyższego projektu  

98 rocznica urodzin Jana Pawła II

18 maja 2018 – 98 rocznica urodzin
Św. Jana Pawła II

Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach
jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich.

Nie zapominajmy o głogowskiej Bibliotece Pielgrzyma…

227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Obraz „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” Jana Matejki z 1891 r. (Wikimedia Commons)

Uwaga! Zmiana planu lekcji od poniedziałku 30 kwietnia! Już opublikowany – sprawdź w zakładce >Dla ucznia<

Wyniki XII Powiatowego Konkursu Młody Przedsiębiorca


Wyniki IV  Akademii Młodego Przedsiębiorcy dla gimnazjalistów


fundator nagród PWSZ w Głogowie

 

I miejsce  –  Alicja Joniec       –  Gimnazjum nr 5 w Głogowie                          – 36 pkt.

i   ex aequo Mateusz Molisak  (nagroda czeka – prosimy o kontakt)              – 36 pkt.

III miejsce – Maks Poźniak   –  Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie          –  30 pkt.

 

Wyniki V  Akademii Młodego Przedsiębiorcy dla szkół ponadgimnazjalnych

I miejsce – Kornelia Szumańska   –  Zespół Szkół w Polkowicach    – 35 pkt.

II miejsce – Paulina Krause            –  ZSE im. Jana Pawła II w Głogowie – 33,74 pkt.

III miejsce – Karol Skawiński –         I LO w Głogowie,                                 – 33,42 pkt.

                                                                     

                          

 Wyniki XII Powiatowego Konkursu „Młody Przedsiębiorca” – 2018


 fundatorzy nagród: Starosta Głogowski, Prezydent MiastaGłogowa, Bank Spółdzielczy,
Sklep Komputerowy „Starcom”, BZWBK Grupa Santander

 W kategorii gimnazja (szkoły podstawowe)

Indywidualnie

I miejsce –   Mateusz Dąsal –  SP nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie           –  39 pkt.
II miejsce  – Dawid Grzesiński –  SP nr 11 w Głogowie                                               –  38 pkt.
III miejsce – Maciej Czarnecki – Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie                 – 34 pkt

Zespołowo

      I miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 11 w Głogowie                                 – 103 pkt.

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich               – 97 pkt.

III miejsce – Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie                                 – 91 pkt.

 

 

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne

Indywidualnie

I miejsce  –  Małgorzata Nogal, ZSE im. Jana Pawła II  –  41 pkt.

II miejsce  –  Karol Skawiński, I LO w Głogowie   –       38 pkt. (29 min.39 sek.)

III miejsce  – Daniel Nowak, I LO w Głogowie      –       38 pkt. (29 min.50 sek.)

 

Zespołowo

      I miejsce – ZSE im. Jana Pawła II w Głogowie,                           –   109,5 pkt.

II miejsce – I LO w Głogowie,                                                          –  106 pkt.

III miejsce – Zespół Szkół w Przemkowie, LO w Przemkowie   – 94 pkt.

Gratulujemy! Dziękujemy sponsorom i patronom konkursu i zapraszamy za rok!

 

 

Pamiętamy!

Harmonogram XII Powiatowego Konkursu Młody Przedsiębiorca

GIMNAZJA


10.00 – 10.45  – rozpoczęcie dla gimnazjów – Konkurs w budynku PWSZ, sala 209, bud. A, test

10.45 – 11.15  – słodki poczęstunek dla uczestników konkursu i opiekunów, sala 8 i 9 w ZSE

11.15 – 12.00 – promocja zawodów w Ekonomiku

12.00-13.00  – wykład: „Quo vadis świecie? – główne wyzwania gospodarki i ekonomii  w XXI wieku” –  prof. dr hab. Stanisław Czaja – sala gimnastyczna ZSE

13.00 – 13.30 – wręczenie nagród

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE


10.45 – 11.30 – rozpoczęcie dla szkół ponadgimnazjalnych, Konkurs w budynku PWSZ, sala 209, bud. A, test konkursowy on-line (30 min.)

11.30 – 12.00 – słodki poczęstunek dla uczestników konkursu i opiekunów, sala 8 i 9 w ZSE

12.00-13.00 – wykład: „Quo vadis świecie? – główne wyzwania gospodarki i ekonomii w XXI wieku.” –  prof. dr hab. Stanisław Czaja – sala gimnastyczna ZSE

13.00 – 13.30 – wręczenie nagród