83 rocznica napaści ZSSR na Polskę – pamiętamy!

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-83-lata-temu-zsrr-napadl-na-polske-podstepny-cios-w-plecy,nId,6291657#crp_state=1