Nasze sukcesy, czyli o wynikach matury i egzaminu zawodowego 2010

Matura ogólnie w technikum

70% – w kraju
64,6% – w województwie
63% – w powiecie

70,0043 % – nasza szkoła (uwzględniono 1 pozytywnie rozpatrzone odwołanie, bez sesji poprawkowej)

Częśc pisemna

Język polski:

liczba zdających procent zdawalności
ZSE Głogów 115 98,3%
powiat 412 96,6
województwo 5276 95,5

Język angielski:

liczba zdających procent zdawalności
ZSE Głogów 85 82,4%
powiat 308 79,5
województwo 3643 81,0

Język niemiecki:

liczba zdających procent zdawalności
ZSE Głogów 29 96,6%
powiat 101 88,9
województwo 1627 93,5

Matematyka:

liczba zdających procent zdawalności
ZSE Głogów 115 80%
powiat 417 74,6
województwo 5421 78,2

Egzamin zawodowy

Technik ekonomista:

zdawalnośc ogółem etap pisemny etap praktyczny
ZSE Głogów 96,7% 100% 96,7%
powiat 93,8 100 93,8
województwo 58 93,5 61,7

Technik handlowiec:

zdawalnośc ogółem etap pisemny etap praktyczny
ZSE Głogów 63,6% 81,8% 68,2%
powiat 57,6 78,8 63,6
województwo 61,8 87,5 65,7

Technik kucharz:

zdawalnośc ogółem etap pisemny etap praktyczny
ZSE Głogów 65,5% 82,8% 75,9%
powiat 50 73,8 58,5
województwo 59,7 75,7 68,3

Kucharz małej gastronomii:

zdawalnośc ogółem etap pisemny etap praktyczny
ZSE Głogów 90,5% 95,2% 100%
powiat 82,1 89,3 100
województwo

85

93,6 98,8

Sprzedawca:

zdawalnośc ogółem etap pisemny etap praktyczny
ZSE Głogów 90% 95% 100%
powiat 90 95 100
województwo 83,7 88,6 98